Odznaczenia kościelne Ojca Świętego Franciszka i odznaczenia kanonickie Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

W Wielki Czwartek bp Piotr Libera ogłosił nowe nominacje kanonickie i prałackie wśród księży diecezji płockiej:

Kanonik1.jpg

I. Odznaczeni godnością Kapelana Ojca Świętego (prałata):
 
Ks. kan. Jan Dzieniszewski, proboszcz par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie,
Ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie,
Ks. kan. Włodzimierz Kiliś, emeryt, Płock,
Ks. kan. dr Zdzisław Konarzewski, emeryt, kapelan Domu macierzystego Sióstr Pasjonistek w Płocku,
Ks. kan. Kazimierz Kowalski, proboszcz par. pw. św. Antoniego w Żurominie.
 
II. Odznaczeni godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej:
 
Ks. mgr Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej,
Ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 
III. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Pułtusku:
 
Ks. mgr Krzysztof Jaroszewski, proboszcz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.
 
IV. Odznaczeni godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku:
 
Ks. Włodzimierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie,
Ks. mgr Tadeusz Jabłoński, proboszcz par. pw. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Nunie.

 
V. Odznaczeni tytułem kanonika:

Ks. mgr Leszek Błaszczak, proboszcz par. pw. św. Jakuba w Płonnem,
Ks. mgr Jacek Daszkowski, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu,
Ks. mgr Edward Kuzak, proboszcz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi,
Ks. Grzegorz Sławomir Przybyłek, proboszcz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie,
Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz par. pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie,
Ks. mgr Jan Żółtowski, proboszcz par. pw. św. Wojciecha w Szreńsku.

Fotorelacja Gość Płocki