Odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia et Pontifice” dla trzech kobiet

Misjonarka Świętej Rodziny s. Romana Grażyna Józefowicz z Mławy, Teresa Krowicka z Płocka i Sylwia Juszkiewicz z Krakowa przyjęły 8 marca 2022 r. krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany przez papieża Franciszka. Uroczystość odbyła się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, w imieniu Ojca świętego odznaczenia wręczył biskup płocki Piotr Libera.

Dzień Kobiet

Siostra zakonna i dwie świeckie kobiety przyjęły w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku z rąk bp. Piotra Libery papieski krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” (dla Kościoła i Papieża) wraz z dyplomem, za szczególną służbę Kościołowi. Trzem paniom gratulacje złożyli pracownicy Kurii Diecezjalnej i instytucji diecezjalnych. Obecna była też s. Ewa Korbut MSF, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

- Odznaczone dziś kobiety związane są z Kościołem płockim. Wręczenie im krzyża „Pro Ecclesia et Pontifice”, to dla mnie radość i satysfakcja. To dostrzeżenie geniuszu kobiety w Kościele powszechnym. Wiele uwagi w swoim nauczaniu i pracy poświęca mu papież Franciszek, nominując kobiety do wielu funkcji. Bóg zapłać za to wszystko, co robicie w różnych formach dla Kościoła i papieża – podziękował bp Piotr Libera.   

Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” przyjęła s. Romana Grażyna Józefowicz (od Matki Bożej Nieustającej Pomocy) ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (ur. 1958). Od prawie 21 lat posługuje jako zakrystianka w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Jest bardzo oddaną, odpowiedzialną i pracowitą siostrą zakonną, mimo problemów zdrowotnych. Ma duży udział w formacji ministrantów w parafii. Łatwo nawiązuje kontakty, jest osobą lubianą i szanowaną. Organizuje pomoc duchową i materialną dla potrzebujących osób. Cieszy się wzorową opinią ks. prał. dr. Kazimierza Ziółkowskiego, proboszcza mławskiej parafii: „Kocha swoje Zgromadzenie zakonne, kocha Kościół i wszystko co czyni, czyni z myślą o Jego dobru” 

Teresa Krowicka (ur. 1937) mieszka w Płocku, jest wdową, ma syna i wychowanicę. Jako dziecko była więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau (Działdowo). Od lat troszczy się o zachowanie pamięci o tysiącach ofiar zagłady tego obozu, w tym biskupów męczenników płockich: bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego. Jest często zapraszana do szkół, aby opowiadać młodemu pokoleniu o trudnej historii Polski. Prowadzi głębokie życie wewnętrzne. Codziennie adoruje Najświętszy Sakrament w bazylice katedralnej płockiej. Dba o pomnik św. Jana Pawła II przy świątyni katedralnej. W październiku 2021 r. przyjęła nagrodę „Świadek wiary”, przyznawaną przez Kapitułę św. Michała Archanioła w przy kościele farnym w Płocku.

Sylwia Juszkiewicz (ur. 1969) mieszka i pracuje w Krakowie, ale pochodzi z Przasnysza w diecezji płockiej. Jest pielęgniarką w pogotowiu ratunkowym, osobą głęboko religijną. Chętnie spieszy z pomocą pielęgniarską między innymi zakonnikom w podeszłym wieku (dominikanom, kamedułom). W 2014 r. uczestniczyła w transporcie rannych na ukraińskim Majdanie do Polski. W czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. zajmowała się opieką medyczną na Polach Miłosierdzia. Wielokrotnie uczestniczyła w Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego, posiada kilka odznaczeń honorowych. Metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski pozytywnie zaopiniował przyznanie jej odznaczenia papieskiego.

Krzyż Zasługi „Pro Ecclesia et Pontifice” jest jednym z najważniejszych odznaczeń papieskich, przyznawanym osobom duchownym, zakonnym i świeckim. Odznaczenie to zostało ustanowione przez papieża Leona XIII w 1888 r. Przyznawane jest przez Ojca świętego na wniosek biskupa diecezjalnego, jako dowód uznania za właściwą postawę moralną i zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę