Ósmy pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem na „Płockich Powązkach”

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 9 listopada 2020 r., odbył się na cmentarzu zabytkowym w Płocku pogrzeb 25 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył bp Piotr Libera, biskup płocki.

Pochowek.jpg

Pogrzeb, jak co roku, zaplanowany był na maj, jednak z racji na sytuację pandemiczną organizatorzy zmuszeni byli uroczystość odłożyć na późniejszy termin. Biskup Piotr Libera w swojej homilii przywołał wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Bagaż powrotny”:

Kwatera małych grobów na cmentarzu. 

 

My, długo żyjący mijamy ją chyłkiem, 

jak mijają bogacze dzielnicę nędzarzy. 

 

Tu leżą Zosia, Jacek i Dominik, 

przedwcześnie odebrani słońcu, księżycowi, 

obrotom roku, chmurom. 

 

Niewiele uciułali w bagażu powrotnym. 

Strzępki widoków 

w liczbie nie za bardzo mnogiej. 

Garstkę powietrza z przelatującym motylem. 

Łyżeczkę gorzkiej wiedzy o smaku lekarstwa. 

[…]

Co dopiero powiedzieć o jednym dniu życia, 

o minucie, sekundzie: 

ciemność i błysk żarówki i znów ciemność? 

 

KOSMOS MAKROS 

CHRONOS PARADOKSOS

Tylko kamienna greka ma na to wyrazy. 

Pasterz diecezji płockiej pozostawił zgromadzonym wokół białej urny z prochami poronionych dzieci słowa nadziei, która wypływa z wiary, Chrystusa Zmartwychwstałego i Ewangelii, w której znajdujemy słowa: „Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie na wieki” (J 11, 25-26). Wiara w żywot wieczny pozwala nam oczekiwać na spotkanie z tymi dziećmi, ponieważ – jak mówił w homilii biskup – tym, co nas od nich rozdziela jest czas.

Ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, głównego organizatora pogrzebu, w słowie powitania księdza biskupa, powiedział: „Ojciec Święty Franciszek uczy nas, na czym ma polegać postawa braterstwa międzyludzkiego. Nasza obecność dzisiaj to wyraz braterstwa wobec rodziców zmarłych dzieci, ich bliskich i rodzin. Ale braterstwo to także inna postawa: troski o życie ludzkie, każde życie, zwłaszcza nienarodzonych. Dziś takie braterstwo okazujemy naszym najmniejszym braciom”. 

Jeden z uczestników uroczystego pogrzebu wychodząc z cmentarza powiedział: „Straciliśmy nasze dziecko, ale nie poddajemy się. Wierzymy, że Pan Bóg da nam jeszcze kolejne dzieci mimo tego, że nie jesteśmy przecież najmłodsi”.

Pochówek dzieci nienarodzonych, to wynik zaangażowania wielu instytucji i osób m.in.: Miejskiego Szpitala św. Trójcy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płocku, Zakładu Pogrzebowego Stanisław Frydrysiak, Pana Wojciecha Popielskiego i Zarządu Cmentarzy przy ul. Kobylińskiego w Płocku,  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Funkcję koordynatora wydarzenia pełnił Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej na czele z ks. dr. Wojciechem Kućką.

Był to już ósmy pochówek dzieci z płockich szpitali. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się dnia 16 czerwca 2013 r., kiedy to został także poświęcony przez bpa Romana Marcinkowskiego pomnik-grób dzieci nienarodzonych.

W dniu 15 października br. w Dzień Dziecka Utraconego w Kaplicy Bożego Miłosierdzia odprawiona została odprawiona Msza św. w intencji rodziców i rodzin przedwcześnie zmarłych dzieci. Modlitwie przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko.

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę