Oświadczenie

1. W związku z licznymi, nierzetelnymi informacjami medialnymi, że w diecezji płockiej istnieje lista tzw. „zakazanych piosenek”, utworów, których wykonywanie jest zabronione podczas Mszy św. ślubnych, informujemy, że takiej listy nie ma i nigdy nie było.

Pi_ro.jpg

2. W diecezji płockiej obowiązuje Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, zgodnie z którą Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej opracowuje Materiały Pomocnicze w ukształtowaniu muzyki liturgicznej podczas sakramentu małżeństwa. One również nie wprowadzają żadnych zakazów, lecz stanowią pozytywną propozycję dla organistów, artystów wykonujących śpiewy liturgiczne i samych narzeczonych, pomagającą w godnym przeżyciu sakramentu małżeństwa. Między innymi chodzi o to, by podczas Mszy św. ślubnych nie wykonywać przypadkowych utworów, zwłaszcza zaadoptowanych z muzyki popularnej, lecz takie, które mają charakter liturgiczny i odpowiadają temu, co dzieje się w danym momencie na ołtarzu.

3. Najwięcej kontrowersji w przekazach medialnych wzbudziła informacja o zakazie wykonywania pieśni Ave Maria autorstwa J. S. Bacha i Ch. Gounoda. Jest to również informacja nieprawdziwa. Utwór ten, zgodnie z przepisami liturgicznymi i wieloletnią tradycją, można wykonywać w kościele przed rozpoczęciem Mszy św. ślubnej lub po jej zakończeniu.

Płock, dnia 18 sierpnia 2020 r.


Ks. Marcin Sadowski
Diecezjalny referent
ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich
w diecezji płockiej