Oświadczenie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 roku „o obrazę uczuć religijnych”.

Mbkuria1.jpg

Oświadczenie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 roku „o obrazę uczuć religijnych”

Katolicy świeccy, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wyrażają swoje najwyższe zaniepokojenie wyrokiem Sądu Rejonoweg w Płocku
z dnia 2 marca 2021 roku, w sprawie z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej.

Sąd Rejonowy w Płocku, uniewinnił panie: Joannę Gzyrę–Iskandar, Elżbietę Podleśną i Annę Prus, które w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. wokół kościoła parafii św. Maksymiliana Kolbe na „płockich górkach” rozlepiały nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Te naklejki znalazły się miedzy innymi na koszach na śmieci i na przenośnej toalecie.

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej nie mogą pogodzić się z wyrokiem sądu, który odczytać można jako przyzwolenie na jawne i publiczne obrażanie uczuć osób wierzących i na profanowanie Jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny.


Prezes, Zarząd i Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej


Płock dnia 4 marca 2021 roku