Pan Janusz Donarski zakończył pracę w Kurii Diecezjalnej

W piątek 29 listopada 2019 r., po 26 latach, pracę w Kurii Diecezjalnej w Płocku zakończył pan Janusz Donarski. Za ofiarność i zaangażowanie podziękował mu ks. biskup Mirosław Milewski.

P._janusz.jpg

Pan Janusz Donarski pracował w Kurii Diecezjalnej od 1993 roku. Pracował na portierni, był archiwistą oraz zajmował się sprawami związanymi z pocztą kurialną. Powierzone obowiązki wykonywał z oddaniem i zaangażowaniem.

„Pan Janusz starał się jak najlepiej służyć Bogu i Kościołowi, zyskując szacunek i uznanie współpracowników oraz duchowieństwa diecezjalnego. Dostrzegali to kolejni biskupi płoccy, co miało swój wyraz m.in. w przekazaniu mu Orderu ‹Benemerenti›, przyznawanego
za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła Katolickiego. Gorliwa praca pana Janusza Donarskiego zasługuje na pochwałę i wyrazy wielkiej wdzięczności” - podziękował wieloletniemu pracownikowi Wikariusz Generalny ks. biskup Mirosław Milewski.

W uroczystości pożegnania pana Janusza Donarskiego uczestniczyła także jego żona Jadwiga, obecni byli pracownicy Kurii Diecezjalnej oraz innych instytucji diecezjalnych, współpracujących z Kurią.