Parafia katedralna w Płocku 2020 roku dokonała modernizacji za ponad 1.200 tys. zł

Parafia katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku w 2020 roku wykonała remonty i modernizacje za kwotę 1.208.520,12 gr, w tym za dotacje pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, w przyszłym roku planuje kolejne, ważne dla Płocka i diecezji prace w zbudowanej w XII wieku na Wzgórzu Tumskim katedrze.

Katedra-noca.jpg

Miniony rok, choć upłynął pod znakiem pandemii, był rokiem, w którym wykonano wiele prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Parafii katedralnej udało się pozyskać dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Urzędu Miasta Płocka.

W 2020 roku dokonano cyfryzacji i wirtualizacji katedry za dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 184.524 zł. Owocem tego działania jest powstanie strony internetowej o katedrze i jej zabytkach w dwóch językach: polskim i angielskim. Poza tym wykonano pierwszy etap rewitalizacji katedry – był to remont dachu nad nawą główną, konserwacja więźby dachowej. Prace te kosztowały 388.479,68 zł, w tym 380.000 zł wyniosła dotacja ministerialna.

Ważnym przedsięwzięciem było wykonanie prac konserwatorskich elementów detali architektonicznych i elewacji katedry (etap pierwszy) za kwotę 213.996,38 zł, w tym 200.000 stanowiła dotacja przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Udało się też opracować program kompleksowej konserwacji i restauracji posadzki kamiennej w katedrze za kwotę 26.408,59 zł, w tym 20.000 zł wyniosła dotacja przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia zakrystii bazyliki katedralnej, wraz z plastycznym i architektonicznym wystrojem wnętrza, za kwotę 234.500 zł. Na ten cel parafia otrzymała dotację w wysokości 150.000 zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 80.000 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ważnym zadaniem było przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch ołtarzach: św. Teresy od Dzieciatka Jezus (za 62.169,69 zł) i św. Stanisława Biskupa Męczennika (za 58.431,78 zł), łącznie za kwotę 120.601,47 zł. W tym przypadku prace finansowo wsparł dotacją Urząd Miasta Płocka – przekazał on 52.739,09 zł. Udział własny parafii św. Zygmunta w Płocku w przypadku wymienionych inwestycji wyniósł 101.247,03 zł. Kosztowały one 1.168.510,12 zł. 

Poza tym około 40.000 zł kosztowały prace związane ze zmianą ogrzewania i oświetlenia w zakrystii oraz nagłośnieniem w katedrze; udało się je sfinansować dzięki parafianom i darczyńcom.

„W 2020 roku w katedrze wykonano prace za łączną kwotę 1.208.520,12 zł, przy udziale własnym 141.247,03 zł, co stanowi 11,7% w stosunku do ogólnej kwoty. Pewne przedsięwzięcia udało nam się zrealizować dzięki oszczędnościom. W 2021 roku postaramy się kontynuować prace na dachu katedry, prace przy elewacji na poziomie naw bocznych, prace konserwatorskie przy nagrobku Stanisława Krasińskiego, prace przy wyposażeniu drewnianym prezbiterium i ambony” – zapowiada ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku.

Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku została zbudowana przez biskupa Aleksandra z Malonne w latach 1130-44. To największa nekropolia Piastów w Polsce. W bazylice tej spoczywają średniowieczni władcy, książęta: Władysław I Herman oraz jego syn Bolesław III Krzywousty, za których panowania Płock był stolicą Polski. Pochowanych jest również 14. książąt mazowieckich, w tym Bolesław IV Kędzierzawy i Konrad I Mazowiecki. Spoczywają tam też szczątki księżniczki Gaudemundy-Zofii, córki Wielkiego Księcia Litwy Trojdena, żony Bolesława II Mazowieckiego.

Parafia katedralna nosi wezwanie św. Zygmunta, średniowiecznego króla Burgundii, którego szczątki przechowywane są w relikwiarzu ufundowanym w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego, a należącym obecnie do skarbca płockiej bazyliki. W XVI wieku biskup płocki Erazm Ciołek wprowadził do herbu tej diecezji barwy niebiesko-złote, nawiązujące do godła Burgundii i symbolicznie podkreślające związek św. Zygmunta z Płockiem, którego stał się on patronem, a także z całym Kościołem.

W 2018 r. katedra wraz z innymi zabytkami Wzgórza Tumskiego, na którym została zbudowana, znalazła się na prestiżowej liście Pomników Historii.