Parafia katedralna w Płocku otrzymała 1 mln 750 tys. zł na remont dachu katedry

1 mln 750 tys. zł przyznało parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na remont dachu nad nawą główną zabytkowej bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia znajduje się na terenie uznanym za Pomnik Historii: - Za te kwotę postaramy się wykonać najtrudniejsze prace na najwyższych elementach dachu katedry - zapowiada ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej.

Katedra.jpg

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Ochrona zabytków” przyznało 444 projektom wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł. Środki z tej puli otrzymał projekt parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. Mowa o kwocie w wysokości 1 mln 750 tys. zł na remont dachu nad nawą główną (prezbiterium, transept, kopuła) XII-wiecznej bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało nam dużą kwotę – uważa ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku. – Za przyznane środki zamierzamy wykonać najtrudniejsze prace na najwyższych elementach dachu. Remont całego dachu, to koszt około 8 mln zł. Planowane obecnie prace wykonywać będzie firma Monument Service. Wcześniej udało nam się dokonać renowacji dwóch wież katedralnych oraz części powierzchni dachu nad nawą główną – informuje duchowny.

Warto zaznaczyć, że płocka parafia katedralna w 2020 r. wykonała łącznie prace remontowe za kwotę około 1 mln 208 tys. 520 zł, w tym za dotacje pozyskane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Płocka.

- Prace za łączną kwotę 1 mln 208 tys. 520 zł i 12 gr wykonaliśmy przy udziale własnym w wysokości 141 tys. 247 tys. zł 3 gr, co stanowi 11,7% w stosunku do ogólnej kwoty. Pewne przedsięwzięcia udało nam się zrealizować dzięki oszczędnościom. W tym roku planujemy kontynuować remont dachu katedry, remont elewacji na poziomie naw bocznych, jak również wykonać prace konserwatorskie przy nagrobku Stanisława Krasińskiego czy związane z wyposażeniem drewnianym prezbiterium i ambony – przekazuje ks. Stefan Cegłowski.

W diecezji płockiej z programu „Ochrona zabytków” środki otrzymał także Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVI-XIX) w Skępem na prace konserwatorsko-budowlane w obrębie chóru organowego oraz prace ratunkowe i interwencyjne sklepień kościoła - 280 tys. zł i parafia pw. Świętej Trójcy w Rypinie na remont dachu kościoła (XIV w.) – 100 tys. zł.