Parafia Miszewo Murowane dostarczy chleb dla ludności ukraińskiej

Wierni parafii Miszewo Murowane koło Płocka wraz ze swoim proboszczem postanowili upiec chleb dla mieszkańców Ukrainy: zebrali 700 kg mąki, z której piecze się właśnie około 2 tysiące bochenków chleba. Chleb trafi do punktu dystrybucji żywności w Chełmie. Potem część zostanie zawieziona do Kijowa i Mariupola.  

Chleb

Parafia pw. św. Anny w Miszewie Murowanym postanowiła zebrać mąkę, aby upiec z niej chleb dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Okazało się, że ofiarność była bardzo duża i udało się zebrać około 700 kg mąki. Zbiórka prowadzona była w parafii, w szkole w Cieślach oraz piekarni w Cieślach (teren sąsiedniej parafii Bodzanów).

- Z tej mąki piekarnia w Cieślach piecze właśnie chleb. Jej właściciel zobowiązał się, że z jednego kilograma mąki upiecze dwa chleby. Prawdopodobnie będzie to około 2 tysięcy bochenków chleba. Upieczony chleb w dwóch turach zawieziemy do Chełma. Część zostanie na miejscu, dla Ukraińców przekraczających polską granicę, a część pojedzie do Kijowa i Mariupola, gdzie są największe potrzeby - relacjonuje ks. Piotr Gadomski, administrator parafii św. Anny w Miszewie Murowanym.

Na terenie parafii liczącej ponad 2 tysiące wiernych, do chwili obecnej w domach prywatnych zamieszkało pięćdziesiąt osób z Ukrainy. Pomaga im cała parafia. Dwie panie z Ukrainy znalazły już pracę. Dzieci ukraińskie będą uczyć się w szkołach w Miszewie i w Cieślach: - Wierni są bardzo życzliwi, każdy pomaga, na ile jest w stanie. Widać dużą otwartość serc – komentuje duszpasterz.

Parafia Miszewo Murowane przygotowuje też trzeci transport z darami (z żywnością, wodą, słodyczami dla dzieci, artykułami higienicznymi, opatrunkami). Rzeczy te zostaną w najbliższych dniach przez parafian zawiezione do miejsc ich dystrybucji. 

Miszewo Murowane to jedna z tych parafii w diecezji płockiej, które w minionym czasie samodzielnie dostarczały na Ukrainę zebraną pomoc. Inne to na przykład parafia św. Stanisława BM w Mławie czy parafia św. Michała Archanioła w Płońsku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę