Parafia pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku wsparła misjonarza na Jamajce

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku wsparła finansowo misjonarza na Jamajce - ks. Kamila Kowalskiego, pochodzącego z diecezji płockiej. Zbiórka na cele misyjne odbyła się podczas koncertu lokalnych artystów i na portalu zrzutka.pl. Udało się zebrać około 10 tys. zł.

Jamajka-kowal-001.jpg

Ks. Kamil Kowalski jest pierwszym misjonarzem z diecezji płockiej, który pracuje misyjnie na Jamajce. Przebywa tam od sierpnia 2020 r. W minionych miesiącach wsparło go kilka parafii z diecezji płockiej m.in. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, św. Marcina w Gostyninie, św. Michała Archanioła w Płońsku.

Tym razem zbiórka na misje w Jamajce odbyła się w parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, głównie podczas koncertu lokalnych artystów oraz na portalu zrzutka.pl. Płocki misjonarz otrzyma na swoją działalność kwotę około 10 tys. zł.  

- Jesteśmy młodą wspólnotą, ale kiedy tylko jest taka możliwość, chętnie wspieramy dzieła misyjne i misjonarzy. Jako parafia angażujemy się także w akcję adopcji serca. Wiem, że posługa ks. Kamila Kowalskiego na Jamajce nie jest łatwa, dlatego bardzo się cieszę, że możemy go wesprzeć finansowo. To pożytek także dla wspólnoty parafialnej, która uczy się dzielić tym, co sama posiada – powiedział ks. kan. Sławomir A. Stefański, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku.

Zebrane pieniądze zawiózł na Jamajkę ks. Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku. Ksiądz Bogdan w czasie ferii szkolnych wesprze też misjonarza w jego codziennej posłudze na rzecz parafian na Karaibach.  

Ks. Kamil Kowalski jest kapłanem diecezji płockiej od niespełna 7 lat. Do posługi misyjnej przygotował się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Na Jamajce pracuje w diecezji Montego Bay między innymi w przedszkolu działającym przy parafii Cambrigde. Uczęszcza do niego 80 dzieci.

Poza tym codzienne sprawuje Mszę św., dystrybuuje żywność dla najbardziej potrzebujących, organizuje spotkania formacyjno-integracyjne dla młodzieży. Dużo czasu spędza wśród wiernych na zwykłych rozmowach. Na Jamajce jest 2 procent katolików, a ich mentalność jest też różna od europejskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę