Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie ufundowała studnię w misji w Zambii

Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie w diecezji płockiej zebrała 5,5 tys. dolarów na budowę studni w misji Mpunde w Zambii. W misji tej od wielu lat pracuje ks. Adam Pergół, pochodzący z diecezji płockiej. Studnia gwarantuje dostęp do świeżej wody, która w Afryce jest prawdziwym darem.

IMG 8451

Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie prowadziła zbiórkę pieniędzy na budowę studni w misji Mpunde w Zambii przez dwa lata m.in. za pośrednictwem puszki w kościele, tacy, ofiar złożonych podczas ślubów czy innych zbiórek. Udało się zebrać 5,5 tys. dolarów, które wystarczyły na tę inwestycję.

Za pomoc podziękował w liście z Afryki ks. Adam Pergół, pochodzący z diecezji płockiej, który od wielu lat pracuje duszpastersko w Zambii: „Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Zambii z misji w Mpunde. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wspólne świętowanie Niedzieli Misyjnej w Waszej Parafii. Pamiętam o Was w modlitwie prosząc Miłosiernego Ojca o opiekę nad Wami w tym trudnym czasie pandemii. W Zambii mamy teraz porę deszczową. To najbardziej pracowity czas dla moich parafian. Wszyscy uprawiają kukurydzę. Od ilości opadów zależy czy moi ludzie będą mieli wystarczająco pożywienia aż do kolejnej pory deszczowej. Jak na razie jesteśmy zadowoleni z opadów. Deszcze padają regularnie i obficie nawadniają pola. Oby tak dalej aż do zbiorów” – napisał misjonarz.

Dodał, że dzięki ofiarności wiernych ciechanowskiej parafii i ufundowanej studni z pompą, życie jego parafian zamieszkałych w kilku wioskach stało się łatwiejsze. W Polsce widok wody w kranie nie sprawia nikomu wielkiego szczęścia, jednak dla jego parafian bliskość pompy z dobrą pitną wodą to „wielki przywilej i szansa na łatwiejsze życie”. Kobiety często muszą chodzić po kilka kilometrów by zaczerpnąć wody ze studni i przynieść ją w wiadrze, które stawiają sobie na głowie. Dlatego też misjonarz serdecznie podziękował ciechanowianom za „piękny gest życzliwości i troski o biednych ludzi na misjach w Zambii”. Poprosił o pamięć w modlitwie i kontynuowanie pomocy materialnej, bowiem „większa jest radość w dawaniu niż w otrzymywaniu”.

W tych dniach ciechanowska parafia pw. św. Piotra Apostoła rozpoczyna zbiórkę na kolejną studnię, która zbudowana zostanie przy kolejnej kaplicy misji Mpunde: - Parafia ma charakter misyjny, ponieważ Kościół jest misyjny. Woda dla mieszkańców Afryki, w tym dla dzieci, to wielki dar – podkreślił ks. kan. Sławomir Filipski, proboszcz parafii.

6 stycznia, czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego w diecezji płockiej odbywać się będą zbiórki na cele misyjne, w związku z przypadającym wtedy Światowym Dniem Misyjnym Dzieci. W diecezji 12 stycznia w parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku podsumowana zostanie doroczna akcja Kolędników Misyjnych, z udziałem bp. Piotra Libery, której cel również jest misyjny.


Misja w Mpunde w Zambii została założona w 1960 r. przez ówczesnego arcybiskupa Lusaki ks. Adama Kozłowieckiego SJ, wśród ludów BaLenje i BaLamba. Rozciąga się na obszarze o ponad 180 km długości, przylegającym do terenów bagiennych zwanych Lukanga Swamp. Jest to obszar zbliżony wielkością do mniejszych diecezji w Polsce. Jeszcze przed otwarciem misji polscy jezuici zbudowali tam szkołę podstawową. Już na początku działalności misji zbudowano tam drugą szkołę podstawową dla dziewcząt (obecnie szkoła średnia z internatem dla 400 dziewcząt) i ośrodek zdrowia (obecnie szpital na 42 łóżka). Szkoły i szpital prowadzone są przez zambijskie siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, założonego przez kard. A. Kozłowieckiego.

W misji żywy jest kult Bożego Miłosierdzia. Od 2015 r. na ścianie w głównym ołtarzu widnieje duży obraz Jezusa Miłosiernego, a po jego prawej stronie - obraz św. Faustyny Kowalskiej. Misja posiad też relikwie tej świętej. W 2016 r. w dwóch wioskach zbudowane zostały kaplice pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia i św. Siostry Faustyny. W tym samym roku przy wjeździe do misji Mpunde postawiono krzyż z napisem „Bóg jest miłosierny” i z promieniami charakterystycznymi dla wizerunku Jezusa Miłosiernego.

Misja systematycznie otwiera nowe ośrodki modlitewne (jest ich 40), gdzie w każdą niedzielę gromadzą się wierni na liturgii słowa, a gdy obecny jest ksiądz - uczestniczą w Mszy św. W ciągu tygodnia w każdym z centrów wierni spotykają się na czytaniu i medytacji Pisma św. Do bardziej oddalonych kaplic ksiądz dociera raz na kilka tygodni, a w porze deszczowej raz na kilka miesięcy.

W 2010 r. na 50-lecie misji do użytku oddano dom misyjny „Kalumba House” (nazwany tak na pamiątkę pierwszego księdza z misji - Valentine Kalumba ze Zgromadzenia Ojców Oblatów). Od początku istnienia (z kilkuletnią przerwą w latach 1981-1986) misją opiekowali się Polacy: najpierw jezuici, a następnie księża diecezjalni. Od 2001 r. w Mpunde pracuje ks. Adam Pergół z diecezji płockiej, który jest tam proboszczem. W 2018 r. w misji oddano do użytku dom parafialny im. św. Stanisława Kostki, który ufundowała diecezja płocka.