Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku po Mszy św. zaprasza do kawiarni

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku wierni po Mszy św. niedzielnej zapraszani są do kawiarni Duchowa Arka. W okresie letnim znajduje się ona na świeżym powietrzu, w rozległym ogrodzie parafialnym z Dróżką Różańcową.

IMG 3672

Po przerwie spowodowanej pandemią ponownie rozpoczęła działalność Duchowa Arka –  parafialna kawiarnia. W okresie letnim można z niej skorzystać na świeżym powietrzu, w ogrodzie parafialnym, który powstał na terenie zakupionym wiele lat temu przez pierwszego proboszcza parafii ks. Romualda Jaworskiego. Kawiarnia przy ogrodzie czynna będzie do wczesnej jesieni.

Kawiarnię w niedziele prowadzi Kazimiera Depta ze wspólnoty wdów konsekrowanych, przy pomocy innych wiernych z tej wspólnoty. Jego funkcjonowanie finansowo zapewnia parafia, przy wsparciu wiernych. Oprócz części typowo kawiarnianej, jest też kącik zabaw dla dzieci.

- Kawiarnia Duchowa Arka latem znajduje się w ogrodzie parafialnym. Jest on ogólnodostępny, to przestrzeń sprzyjająca wyciszeniu, gdzie można przyjść na modlitwę czy chwilę wytchnienia. Ma pomóc wszystkim odwiedzającym to miejsce spotkać Boga wśród piękna przyrody. W ogrodzie znajduje się Dróżka Różańcowa ze stacjami różańca, co sprzyja modlitwie. Latem zapraszamy do Duchowej Arki wszystkich wiernych po niedzielnych Mszach św., na ciastko, kawę czy herbatę - przekazuje ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Duszpasterz zwraca uwagę na jeszcze jeden pozytywny aspekt funkcjonowania kawiarenki: zaglądają do niej całe rodziny, ale też osoby samotne, dla których wyjście na niedzielną Mszę św. to często jedyne spotkanie z innymi ludźmi w niedzielę.

Kawiarnia parafialna Duchowa Arka czynna się w niedziele od godz. 9.00 do godz. 12.00.     


Parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku 40 lat temu 7 czerwca 1981 roku erygował ówczesny biskup płocki Bogdan Sikorski, jako drugą parafię w mieście Płońsku. Pierwsza Msza św. w tymczasowym kościele została odprawiona 1 października 1981 roku. W 1983 roku rozpoczęła się budowa docelowej świątyni. Poświęcenie nowoczesnego, murowanego kościoła, zbudowanego na planie sześciokąta foremnego, miało miejsce 12 czerwca 1994 roku. Na uwagę zasługuje figura Chrystusa i Matki Bożej, stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Gustawa Zemły i witraże wykonane przez Tomasza Łączyńskiego.

Całością prac od początku istnienia parafii, aż do śmierci w 2001 r., kierował proboszcz ks. Romuald Jaworski. Po jego śmierci proboszczem został ks. Mirosław Tabaka. Ingres trzeciego w historii parafii proboszcza ks. kan. Zbigniewa Sajewskiego, odbył się 13 marca 2010 roku. Ks. Sajewski zorganizował rozległy i malowniczy ogród parafialny, z jego inicjatywy powstała też Dróżka Różańcowa i kawiarnia Duchowa Arka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę