Parafia św. Marcina w Gostyninie kupiła szpitalowi respirator

Parafia pw. św. Marcina w Gostyninie zakupiła respirator dla miejscowego szpitala. Urządzenie kosztowało niemal 30 tysięcy zł, uzbierano je podczas parafialnej zbiórki. To jedyna parafia w diecezji, która w czasie stanu epidemii podarowała szpitalowi respirator.

Coronavirus-4904507_1920.jpg

Zbiórkę na zakup respiratora dla szpitala w Gostyninie – Gorzewie zorganizował ks. kan. Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina. Chętni przekazywali środki na konto parafii, do puszek w kościele oraz w kancelarii parafialnej. Udało się zebrać potrzebną kwotę, dzięki czemu na OIOM trafił transportowy respirator dokładnie za 29 tys. 900 zł i 1 grosz. Urządzenie pomaga chorym w stanie wymagającym wspomagania oddychania.

Sprzęt osobiście przekazał ks. Ryszard Kruszewski na ręce Justyny Ziemnickiej-Serwy, dyrektor szpitala w Gostyninie – Gorzewie: - Dziękuję parafianom i sympatykom naszej wspólnoty parafialnej. Znalazło się wielu życzliwych ludzi, którzy wsparli zakup respiratora. Jestem szczęśliwy i wzruszony, że udało się nam zrealizować ten pomysł. Mam nadzieję, że respirator będzie służył szpitalowi przez wiele lat – mówi dziekan gostyniński.

Parafia pw. św. Marcina w Gostyninie jest jedyną w diecezji płockiej, która zebrała pieniądze na zakup respiratora dla szpitala.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę