Pasjoniści w Przasnyszu przygotowali transport z pomocą na Ukrainę

Na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu przygotowany został transport z darami, który w tym tygodniu pojedzie do placówki ojców pasjonistów w Smotryczu na Ukrainie: - To drugi transport, który wyruszy do Smotrycza, aby zawieść potrzebne rzeczy naszym współbraciom, którzy prowadzą tam dom pomocy społecznej, a w czasie wojny przyjęli to siebie uchodźców wewnętrznych – powiedział proboszcz o. Wiesław Wiśniewski CP.

Smotrycz
foto: fanpage @pasjonisci

Dary, które dotarły z różnych placówek pasjonistów w Polsce, pakowano do transportu w magazynie na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu. Załadunek koordynował o. Piotr Czapliński CP, który pracuje w Smotryczu na Podolu, w obwodzie chmielnickim. Znajduje się tam dom pomocy społecznej z około 30 podopiecznymi w różnym wieku.

- W czasie wojny dom pasjonistów w Smotryczu przyjął dodatkowo około 30 uchodźców wewnętrznych. Poza tym pełni on rolę miejsca postoju dla osób ze wschodniej i południowej części Ukrainy, które zmierzają w kierunku granicy, aby uciec z ogarniętą wojną ojczyzny. To drugi transport, który udało się przygotować z darów, które wpłynęły z różnych domów zakonnych w Polsce. W parafii św. Stanisława Kostki zebraliśmy też 20 tysięcy zł na pomoc Ukrainie. Wszystkim darczyńcom za pomoc serdecznie dziękujemy - przekazał o. Wiesław Wiśniewski CP.   

W tirze na Ukrainę znalazła się m.in. żywność, środki czystości, ubrania, rzeczy dla dzieci. Ma on wyruszyć w kierunku Ukrainy pod koniec tego tygodnia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę