PERSONALIA – 27 MAJA 2022 R.

Nominacje wikariuszowskie (z dniem 24 sierpnia 2022 r.)

1. Ks. mgr Wojciech Czajkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem.
2. Ks. mgr Michał Fordubiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku.
3. Ks. mgr Tomasz Gerek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
4. Ks. mgr Paweł Grąbczewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.
5. Ks. mgr Stanisław Mariusz Gurzkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.
6. Ks. mgr Michał Guzek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą.
7. Ks. mgr Mateusz Jesień, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.
8. Ks. mgr Tomasz Kaszanek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie.
9. Ks. mgr Mateusz Kawczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą.
10. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza).
11. Ks. mgr Jarosław Korniak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu.
12. Ks. mgr Paweł Kowalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem.
13. Ks. mgr Kamil Kozakowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.
14. Ks. mgr Przemysław Krysztofiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
15. Ks. mgr Grzegorz Marzec, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.
16. Ks. mgr Tomasz Mączyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
17. Ks. mgr Marcin Milewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą.
18. Ks. mgr Wojciech Adam Paradowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach.
19. Ks. mgr Michał Piekarski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza), mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku.
20. Ks. mgr Łukasz Rogowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wikariuszem parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie.
21. Ks. mgr Dariusz Roliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku.
22. Ks. mgr Marcin Stankiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
23. Ks. mgr Krzysztof Stawicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
24. Ks. mgr Mateusz Stępka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku.
25. Ks. mgr Jarosław Szumański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni.
26. Ks. mgr Tomasz Tomczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą.
27. Ks. dr Piotr Wilkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
28. Ks. mgr Rafał Winnicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Serocku.
29. Ks. mgr Marek Tomasz Wiśniewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
30. Ks. mgr Dawid Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
31. Ks. mgr Sebastian Zalewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku.
32. Ks. mgr Andrzej Żywiałowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

Inne nominacje (z dniem 24 sierpnia 2022 r.)

1. Ks. mgr Paweł Robert Czarnecki, wicedyrektor ds. programowych Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, dotychczas pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie. Zachowuje stanowisko wicedyrektora ds. programowych KRDP.
2. Ks. mgr Piotr Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, mianowany duszpasterzem Fundacji „Odzyskać Radość” na terenie diecezji płockiej, z katechezą w Szkole Podstawowej Specjalnej „Odzyskać Radość” w Kraszewie-Czubakach oraz opieką duszpasterską nad pacjenatami i personelem Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach.


Skierowanie na studia

Ks. mgr Kamil Mańkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, od roku akademickiego 2022/2023, skierowany na studia stacjonarne z Historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Skierowanie na misje

Ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, uzyskał zgodę Biskupa Płockiego na rozpoczęcie od 1 września 2022 r. formacji przygotowującej do wyjazdu na misje (Jamajka) i został posłany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Płock, dnia 27 maja 2022 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę