Pierwsza w historii diecezji płockiej pielgrzymka mężczyzn do Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach

Po raz pierwszy w historii diecezji płockiej odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach, pod hasłem „Opiekun życia” (9 października 2021 r.). Mężczyźni, którzy zgromadzili się przed obrazem Koziebrodzkiej Pani, mieli okazję przeżyć wspólnie dzień modlitwy i refleksji: - Zadaniem ojca - opiekuna życia jest stawianie wymagań, które pomagają wzrastać. Jednak owe wymagania najpierw należy postawić sobie - uważał ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, który przewodniczył pielgrzymkowej Eucharystii.

Pielgrzymka Mężczyzn

Temat pielgrzymki mężczyzn do Matki Bożej Koziebrodzkiej - „Opiekun życia” - został zaczerpnięty z nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. W jednym ze swoich wystąpień powiedział on, że mężczyzna jest „nie tylko autorem poczęcia, ale opiekunem nowego życia”.

Eucharystii podczas pielgrzymki przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych i kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku. W kazaniu zaznaczył, że św. Józef, zgodnie z Ewangelią, „nie bał się wziąć do siebie Maryi i życia, które się w Niej poczęło”. Uczynił tak, jak mu „polecił anioł Pański”.

- Nie jest to łatwe w świecie, w którym żyjemy. Potrzebujemy Bożej pomocy i inspiracji, łaski i mocy, aby właściwie zrozumieć i podjąć podstawową męską rolę opiekuna życia, czyli dawcy i twórcy, źródła, a potem stróża, obrońcy i żywiciela „życia” powierzonego przez Opatrzność w nasze ręce - powiedział kaznodzieja.   

Ks. Piotr Grzywaczewski zwrócił uwagę, że wokół jest dużo zagubienia i postaw kryzysowych męskiej tożsamości i właściwego rozumienia powołania do bycia mężczyzną, który się troszczy, chroni i kocha bezwarunkowo - czyli jest opiekunem życia. Dodał, że na mężczyzn czyha wiele pułapek, nałogów, miraży, pokus życia lekko, łatwo i przyjemnie, ale pusto, życia ciągłą zabawą, światem wirtualnym, zniewolenia seksualnością, materializmem czy konformizmem - egoistyczną wygodą. To „niszczy życiodajne ojcostwo, które winno być codziennym zadaniem”.

Zdaniem liturgisty, dorastanie do bycia ojcem to „pełna wrażliwości i stanowczości troska, bycie dla dziecka, małżonki, bliskich, współpracowników, podwładnych, przyjaciół, parafian - schronieniem i oparciem”. To także wprowadzanie ich w świat wartości, stabilności, odpowiedzialności, mądrej dorosłości. To „stawianie z miłością wymagań, które pomagają wzrastać do miłości rodzicielskiej, ojcowskiej”.

- Zadaniem ojca - opiekuna życia jest stawianie wymagań, które poprzez zachęcanie do wysiłku pomagają wzrastać. Warto jednak pamiętać, że owe wymagania należy najpierw postawić sobie. Życzę wam i sobie, abyśmy sami wzrastając, pomagali wzrastać i rozwijać się powierzonemu nam życiu - powiedział ks. Piotr Grzywaczewski.

Stwierdził, że aby dobrze pełnić zadanie „opiekuna życia” i wzorowego ojca, życiodajne ojcostwo należy stale odnosić do Bożego ojcostwa. Czyni się tak choćby wtedy, gdy codziennie odmawia modlitwę „Ojcze nasz”, gdy nie wstydzi się wziąć do ręki różańca, klęknąć do pacierza, gorliwie uczestniczyć w Mszy św., szczególnie w niedzielę, Dzień Pański.

Podczas pielgrzymki mężczyźni wysłuchali katechezy, którą wygłosił Paweł Woliński, założyciel Fundacji Mamy i Taty, inicjator wprowadzenia Karty Dużej Rodziny, prezes organizacji Citizen Go. Gość m.in. podkreślił, że „najcenniejszym darem, jaki mężczyzna może ofiarować swojej żonie i dzieciom, jest czas”.

Zebrani mieli także okazję adorować Najświętszy Sakrament oraz skorzystać z sakramentu pokuty. Ponadto, zgodnie z październikową tradycją, odmówiono wspólnie różaniec. Gospodarze spotkania: ks. Dariusz Żuławnik, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach wraz z parafianami podjęli pielgrzymów poczęstunkiem.

Pielgrzymka została zorganizowana po raz pierwszy z okazji Roku św. Józefa, przez ks. dr. Marcina Sadowskiego, obecnie dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku. W spotkaniu wzięło udział około osiemdziesięciu mężczyzn, w tym Rycerze Zakonu Jana Pawła II.

***

Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach koło Raciąża erygował biskup Dobiesław 16 lipca 1376 r., z fundacji braci Jakuba Bolesty z Koziebród, kanonika płockiego i Mikołaja z Kuchar. W 1540 r. wzniesiono świątynię pw. św. Jakuba, Wawrzyńca i Doroty. Obecny, murowany, neobarokowy kościół wybudowano w 1880 r. Świątynia została powiększona o kaplicę Świętej Rodziny w latach 1902-1903, a w roku 1925 o prezbiterium.

Marmurowy ołtarz główny, neobarokowy, zdobi XVII-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w sukience z blachy srebrnej z XVIII w. W latach 1784-1785, począwszy od 23 grudnia 1784 r. wiele osób, pod przysięgą, poświadczyło widzenie w kościele „cudownego światła” przed Obrazem Jasnogórskiej Pani. Biskup płocki Hieronim Szembek (później członek konfederacji Sejmu Czteroletniego) wyznaczył komisję, złożoną z kanonika kolegiaty płockiej, dziekana gostynińskiego, profesora seminarium i świeckiego matematyka. Również oni byli świadkami „cudu światła”, który z przekonaniem potwierdzili.

Kościół w Koziebrodach nosi obecnie status Sanktuarium Diecezjalnego pw. Matki Bożej Królowej Nieba, zwanej też Matką Bożą Koziebrodzką. Wierni najliczniej przybywają do niego na odpust 8 września. Kustoszem sanktuarium, a zarazem administratorem parafii, jest ks. Dariusz Żuławnik.