Pierwsze STOProcent online za nami!

W sobotę, 25 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu STOProcent przeprowadzone online. Uczestnicy za pośrednictwem Internetu spotkali się na wspólnej modlitwie, konferencji poprowadzonej przez Wspólnotę Polonii oraz pracy w zastępach.

Stoprocent-online-41457-.png

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy oraz integracji. Następnie tuż po przerwie uczestniczy wzięli udział w konferencji Wspólnoty Polonii w trakcie, której młodzi z m.in. z Białorusi, Niemiec, Rosji i Grecji opowiadali o swojej tożsamości i potrzebie wspólnoty. We wprowadzeniu do konkrecji ks. Michał Fordubiński, asystent KSM DP powiedział: „To ważne, żeby budować wspólnotę, żeby chcieć do niej należeć, żeby w niej służyć. To nasze spotkanie online to też znak, że potrzebujemy wspólnoty.

ks. Włodzimierz Maruszewski TChr z parafii w Mińsku na Białorusi zaznaczył jak ważne jest odkrywanie swojej tożsamości: „Dla mnie bardzo ważne było odkrywanie rodziny i korzeni, bardzo dużą wagę odebrał w tym Kościoł. Wspólnota jest bardzo ważna, a parafia to właśnie model wspólnoty wspólnot.”
Natomiast Olga Baczkowska z Białorusi podkreśliła rolę języka w życiu człowieka: „Znajomość języka polskiego jest dla mnie bardzo ważna. Język to jest to, co robi człowieka albo Białorusinem, albo Polakiem, czy też Francuzem.” To zdanie podkreśliła także Maria Anufryieva, pochodząca z Białorusi: „Od dziecka słyszałam język polski w Kościele, wyrosłam na polskich piosenkach religijnych. To było błogosławieństwo, że chodziłam do klasy, w której wszyscy byli katolikami i mogliśmy się uczyć języka polskiego i historii Polski.”

Aleksander Mazurek podkreślał ogromną rolę wspólnoty w codzienności: „Moja pierwsza szkoła wspólnoty to rodzina i parafia. I polska szkoła, do której chodzi się u nas w soboty.” Tę myśl kontynuowała także siostra Angelika Mrówka - Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej (Morasko): „Wspólnota tym się różni od organizacji, że ma swoje centrum. W tym centrum jest zawsze Chrystus, takie wspólnoty zawsze przetrwają.”

Po konferencji odbyła się Eucharystia w trakcie, której ks. Michał Fordubiński zwrócił szczególną uwagę na Ewangelię oraz słowa wypowiedziane przez Wspólnotę Polonii: „Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Marka spełnia się tu i teraz: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię". Słuchając waszych wypowiedzi - o umiłowaniu Kościoła, umiłowaniu wiary, umiłowaniu języka polskiego i historii Polski - nasuwa się pytanie: dlaczego takiego umiłowania nie ma w Polsce? Ci młodzi ludzie swoim świadectwem kładą też ręce na sercach swoich rówieśników, którzy już Boga może utracili.”
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy spotkali się na pracy w zastępach.

W spotkaniu wzięli udział członkowie KSM DP z Gruduska wraz z ks. Marcinem Stankiewiczem, Lipowca Kościelnego, Płocka, Płońska, Przewodowa, Sońska, Strzegowa. A także Polonia: ks. Włodzimierz Maruszewski (Towarzystwo Chrystusowe) – Białoruś, s. Angelika Mrówka - Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, kl. Dominik Bieniek TChr (Niemcy/Poznań) oraz młodzież z: Białorusi, Rosji, Niemiec, Grecji, Francji, Hiszpanii.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP