Pierwszy piątek Wielkiego Postu dniem modlitwy wynagradzającej i postu (zał. teksty Drogi Krzyżowej)

Poniżej zamieszczamy Słowo Biskupa Płockiego do kapłanów diecezjalnych i zakonnych w związku z "dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią".

Jesus-3323153_640.jpg

Czcigodni i Drodzy Księża!

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z wolą Konferencji Episkopatu Polski (por. Stanowisko KEP z dnia 19 listopada 2018 r.), w odpowiedzi na prośby Papieża Franciszka, choćby tę z Listu do Ludu Bożego z dnia 18 sierpnia 2018 roku, pierwszy piątek Wielkiego Postu, we wszystkich diecezjach, jest „dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią”. Modląc się w tym dniu wraz z wiernymi świeckimi, osobami konsekrowanymi oraz członkami zakonów kontemplacyjnych, szczególną pamięcią mamy otaczać również „Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, angażujących się szczerze i gorliwie w służbę Kościołowi, w których bardzo boleśnie uderza zepsucie i niemoralność ich współbraci”.

Dlatego w piątek, 8 marca 2019 r., o godzinie 17.00, będę przewodniczył w płockiej katedrze nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Pragnę Was serdecznie zaprosić do udziału w tym nabożeństwie. Niosąc razem z Chrystusem krzyż, będziemy prosić Miłosiernego Pana o dar przebaczenia tych strasznych grzechów. Naszą serdeczną modlitwą szczególnie obejmiemy ofiary nadużyć i wszystkich, których z tego powodu dotknęło cierpienie.

Szczególnie liczę w tym dniu na obecność kapłanów pracujących w instytucjach diecezjalnych, Wyższym Seminarium Duchownym, księży emerytów oraz księży pracujących w parafiach Płocka i jego okolicach. Ufam, że mimo obowiązków w swoich wspólnotach parafialnych  w naszej modlitwie uczestniczyć będą księża dziekani i dekanalni ojcowie duchowni (lub przedstawiciele poszczególnych dekanatów).

Proszę również, aby takie nabożeństwa i post były podjęte w każdej wspólnocie parafialnej i zakonnej.

Drodzy Bracia Kapłani!

Prośmy Pana, aby dał nam światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe oraz aby dał skuteczność naszym wysiłkom tworzenia w Kościele środowiska otwartego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży. „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”.

Licząc na Waszą obecność, zapewniam o mojej stałej modlitwie w Waszych intencjach.

Płock, 22 lutego 2019 r.

W 88.rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego
Św. Siostrze Faustynie w Płocku

Wasz biskup Piotr

 

TEKSTY ROZWAŻAŃ DROGI KRZYŻOWEJ 1

TEKSTY ROZWAŻAŃ DROGI KRZYŻOWEJ 2