Płoccy mariawici otworzyli lodówkę socjalną

Czynna przez 24 godziny na dobę lodówka socjalna została otwarta na terenie obiektów należących do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 w Płocku. Osoby bezdomne czy biedne mogą także korzystać z gorącej wody, dostępnej w warniku: - Nasza lodówka pęka w szwach – komentuje w sieciach społecznościowych biskup Marek M. Karol Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Refrigerator G832a7abf6 640

Płocka lodówka socjalna powstała w inicjatywy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który swoją siedzibę ma w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 27. Wzorem innych tego typu lodówek, można do niej przynosić produkty, które są świeże i dobre do spożycia, i zostawiać je dla osób, których na zakup jedzenia nie stać: biednych, bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej.

Jak napisał w mediach społecznościowych biskup naczelny Marek M. Karol Babi, inicjatywa ta okazała się sukcesem: „Nasza lodówka socjalna pęka w szwach. Jestem wzruszony tym, jak wiele osób otworzyło swoje serca i podzieliło się z innymi świątecznymi potrawami. Każde danie jest odpowiednio opakowane i opisane (rodzaj potrawy i data dostarczenia)”.

Wszystko, co trafia do lodówki socjalnej jest przekazywane osobom potrzebującym takiej właśnie pomocy. Osoby te są obsługiwane przez mieszkańców hostelu dla bezdomnych, który wcześniej założyli mariawici. Na miejscu można napić się kawy i herbaty czy zalać sobie tzw. gorący kubek – w obiekcie dostępny jest warnik z gorącą wodą. Lodówka socjalna jest czynna przez całą dobę, również przez całą dobę można korzystać z gorącej wody.

Od kilku miesięcy Kościół Starokatolicki Mariawitów w Płocku prowadzi Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej (CIS). Pomaga osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W programie działań CIS są warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych, zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, nauka nabywania nowych kwalifikacji zawodowych.

Poza działalnością na rzecz osób bezdomnych mariawici oferują płocczanom na przykład zwiedzanie obiektów klasztornych i terapię za pomocą alpak (alpakoterapia). Prowadzą hostel dla osób bezdomnych, punkt sprzedaży odzieży używanej i sprzedają pieczywo, a pozyskane środki przeznaczają na cele charytatywne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę