Płoccy misjonarze – ks. Jarosław Bukowski, Rosja

W cyklu „Płoccy misjonarze” publikujemy informację o posłudze misyjnej ks. Jarosława Bukowskiego, który pracował w Rosji w latach 2001-2004.

Ks. Jarosław Bukowski w latach 1986-1992 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Pracę magisterską, dotyczącą moralnych zagadnień religijnej twórczości Mikołaja Gogola, obronił na KUL-u. Już jako kleryk z kolegą Krzysztofem Martwickim zorganizowali w lipcu 1991 roku kolonie religijne dla dzieci i młodzieży z parafii św. Ludwika w Moskwie. Kolonie odbyły się w Soczewce w ośrodku Caritas. Uczestniczyło w nich 21 osób, większość dzieci i młodzieży wraz z rodzicami. Pod koniec kolonii czworo dzieci przyjęło chrzest.

Prowadzący kolonie wyjechali też na trzy tygodnie do ZSRR, poznali życie katolików w Moskwie oraz Taszkiencie i Samarkandzie w Uzbekistanie. Dziewięć lat później ks. Jarosław Bukowski zgłosił się do posługi w Rosji. 8 września 2001 roku dotarł do parafii św. Mikołaja w Łudze w obwodzie leningradzkim. Parafia powstała na przełomie XIX i XX wieku. Kościół wybudowano w 1902 roku, a konsekrowano w 1904 roku.

W 1916 roku parafia liczyła 3500 katolików, z czego 60 % Polaków, 15 % Litwinów, 15 % Niemców i 10 % innych narodowości. Po rewolucji zaczęły się prześladowania, ich szczytem było rozstrzelanie w latach 1936-1937 dwudziestu parafian, organisty i proboszcza. Państwo odebrało kościół, ostatecznie odzyskano go w 1995 roku.

W 2001 roku parafia liczyła 67 katolików. W czasie swej posługi ks. Jarosław ochrzcił 6 osób dorosłych i 4 dzieci. Przy parafii działał Caritas, prowadzący Dom Dziennego Pobytu dla ubogich dzieci. W czerwcu 2004 roku uroczyście obchodzono 100-lecie konsekracji kościoła. Miasto uhonorowało parafię specjalnym listem gratulacyjnym, uroczystej liturgii przewodniczył ks. biskup Tadeusz Kondrusiewicz. Parafia współpracowała z franciszkanami z Petersburga.

Ksiądz Bukowski pracował w Rosji do 31 lipca 2004 roku. Parafia powierzona została ojcom franciszkanom z Petersburga. Od 2017 roku ks. Jarosław sprawuje opiekę duszpasterską nad Polakami z Kazachstanu powracającymi do Polski, obecnie mieszkającymi w Pułtusku. Jak dotąd ochrzcił kilkanaście osób w wieku od lat 6 do 67 lat.

Informacja własna