Płocczanie modlili się w intencji Żołnierzy Wyklętych

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2021 r. płocczanie modlili się w ich intencji w parafii pw. św. Józefa: - Marzyła im się Polska suwerenna i chrześcijańska. Przykładem uczyli, że Ojczyzny nie można zdradzić. Cenili sobie ludzki i żołnierski honor – powiedział proboszcz ks. kan. Andrzej Smoleń podczas wieczornej Mszy św. Na terenie parafii znajduje się tablica upamiętniająca rtm. Witolda Pileckiego.

Zolnierze-wykleci.jpg

Ks. kan. Andrzej Smoleń, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kazaniu zaznaczył, że żołnierze antykomunistycznego podziemia byli normalnymi ludźmi, kochali swoją Ojczyznę, dla niej chcieli żyć i pracować. Pragnęli jednak, aby Polska była wolna i niezawisła, suwerenna i demokratyczna. Pragnęli założyć rodziny i wychowywać po katolicku swoje dzieci. Zostali wypędzeni do lasu przez komunistyczną władzę, która uniemożliwiła im normalne życie.

- Fałszywe i cyniczne były amnestie, które nie chroniły przed kolejnym aresztowaniem, śledztwem i wyrokiem. Dawane aresztowanym „oficerskie słowo honoru” było jawną kpiną i kłamstwem. Wyklęci byli zwalczani przy zastosowaniu całej gamy środków, jakimi dysponowało dyktatorsko rządzone państwo. Prowadzono przeciwko nim wyrafinowane gry operacyjne. Szantażem skłaniano do zdrad, nawet najbliższych członków rodziny. Aresztowanych katowano w niewyobrażalny sposób – przypomniał kaznodzieja.

Duszpasterz płockiego kościoła na „Cholerce” zaznaczył, że poddany takiemu śledztwu na Rakowieckiej w Warszawie rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Oświęcimia, powiedział podczas widzenia swojej żonie, że „Oświęcim to była igraszka”. Podkreślił, że Żołnierzy Wyklętych nazwano bandytami, bo „marzyła się im Polska suwerenna, Polska chrześcijańska, Polska – polska”.

Zdaniem ks. Smolenia, prawdziwymi bandytami byli przeciwnicy „niezłomnych”. W okolicach Płocka był nim Władysław Rypiński z Łęga, pseudonim „Stary” lub „Rypa”, herszt jednej z grup mordujących działaczy PSL, żołnierzy Armii Krajowej i niepodległościowego podziemia, rabującej chłopów i księży. Ten analfabeta posiadał szerokie znajomości w resorcie bezpieczeństwa oraz w Polskiej Partii Robotniczej.

1 grudnia 1945 r. wraz z kompanami porwał czterech działaczy PSL z Grójca. Wywieziono ich poza Grójec, zastrzelono i zakopano. Jeden z nich - Józef Sikorski przeżył, wydostał się z grobu i wyjechał do Warszawy, gdzie przed sądem zeznawał w sprawie tego mordu. Rypińskiemu nic nie zrobiono, wrócił do Łęga i nadal mordował ludzi. Konto jego grupy obciąża około stu zbrodni, popełnionych w okolicach Płocka, Bielska, Sierpca i Żuromina.

Kres bandyckiej działalności „Rypy” położył oddział Ruchu Oporu Armii Krajowej, dowodzony przez sierżanta Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”. 11 października 1947 r. koło wsi Chudzynek Rypiński i towarzyszący mu komendant MO z Łęgu zostali zastrzeleni.

- Żołnierze Wyklęci swoim przykładem uczyli, że Ojczyzna jest jedna, że nie można Ojczyzny zdradzić: ani dla dobrobytu, ani dla poczucia przynależności do jakichś poza narodowych bytów. Cenili sobie ludzki i żołnierski honor, a dane słowo obowiązywało nawet wtedy, gdy dali je wrogowi. Ich ostatnią wolą było, aby dzieci były wychowywane po katolicku, gdyż w wierze widzieli siłę do przetrwania najcięższych życiowych doświadczeń – podkreślił kaznodzieja.

We wspólnej modlitwie w parafii św. Józefa uczestniczyli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego im. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze 64. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, uczniowie szkół mundurowych: Płockiego Uniwersytetu Ludowego oraz Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks im. Spadochroniarzy Polskich. Byli też przedstawiciele władz samorządowych miasta Płocka i reprezentanci NSZZ „Solidarność”.

Inicjatorami Mszy św. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych był Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Viktoria z prezesem Leszkiem Brzeskim i Stowarzyszenie Historyczne im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ. Poprzedziła ją prelekcja Andrzeja Przemyłskiego o historii Żołnierzy Wyklętych.

W 2019 r. przy kościele parafii św. Józefa w Płocku stanęła tablica dedykowana żołnierzowi wyklętemu rtm. Witoldowi Pileckiemu (1901-1948). Jest on patronem 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6 MBOT), której patronem jest Pilecki (w jej skład wchodzi 64. Batalion Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Płocku). Obok pamiątkowego epitafium znajdują się dwa artefakty: cegła z muru dawnego aresztu na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie rotmistrz był więziony, torturowany i stracony, a także ziemia z „łączki”, czyli miejsca jego prawdopodobnego pochówku. Witold Pilecki walczył w obronie Płocka w sierpniu 1920 r., służąc w 211. Ochotniczym Pułku Ułanów Nadniemeńskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę