Płocczanie modlili się za zmarłych w Hospicjach Caritas

W bazylice katedrze płockiej 3 listopada br. sprawowano Mszę św. w intencji osób, które zmarły w Hospicjach, prowadzonych przez Caritas Diecezji Płockiej. Kazanie wygłosił ks. Paweł Rokicki, kierownik Ośrodka Caritas w Popowie: „Obecność przy umierającym, to wyraz wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” – zaznaczył kaznodzieja.

Zmartwychwstaly_katedra.jpg

Msza św. za zmarłych w ubiegłym roku podopiecznych siedmiu Hospicjów Caritas (dwóch stacjonarnych i pięciu domowych) odbyła się w bazylice katedralnej płockiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył jej ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. We wspólnej modlitwie uczestniczyło kilkuset wiernych.

W czasie Mszy św. kazanie wygłosił ks. Paweł Rokicki, kierownik Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. Przytoczył w nim badania CBOS, z których wynika, że ponad połowa badanych rzadko myśli o śmierci, a ponad jedna trzecia nigdy pomyślała o swoim odejściu. 68% respondentów chciałoby umrzeć w sposób niespodziewany.  Ci, którzy chcą mieć czas przed śmiercią, wykorzystają go na pożegnanie się z rodziną, na załatwienie formalności majątkowych. Dopiero na trzecim miejscu jest przystąpienie do sakramentów i pojednanie się z ludźmi.

„Problemem nie jest dziś śmierć, ale umieranie. `Ideałem` byłaby śmierć nagła, we śnie, bez zdania sobie sprawy o odchodzeniu, bez znoszenia myśli o nieuchronnym odejściu z tego świata. Idealna jest śmierć bez umierania. Takie myślenie prowadzi do ideologicznej postawy roszczeniowej, dotyczącej śmierci na żądanie. To ja sam decyduję, kiedy i jak umrzeć, panuję nad śmiercią, kontroluję ją” – interpretował kaznodzieja.

Zaznaczył jednak, że obok tego istnieje postawa troski i odpowiedzialności za chorych i umierających. Obecność rodziny Hospicjum Caritas na Mszy św. w katedrze jest tego dowodem. To wyraz wiary, że „obok pierwiastka cielesnego, jest też pierwiastek duchowy”.  Obecność przy umierającym człowieku daje możliwość troski o jego duszę. Bycie blisko, podtrzymywanie na duchu, wsparcie, współcierpienie, jest wyrazem wiary, że człowiek „nie wszystek umiera”. Jest to „wyraz wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

Zebrana podczas Mszy św. w katedrze taca została przekazana na potrzeby Hospicjów Caritas.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej, przy akompaniamencie Wiktora Bramskiego.

Mszę św. poprzedziła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ks. kan. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej. Natomiast ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor organizacji, podziękował pracownikom Caritas za codzienną pracę i troskę o wszystkich podopiecznych w różnych częściach diecezji płockiej.