Płocki skwer otrzymał imię s. Heleny Pszczółkowskiej – „płockiej Matki Teresy”

Skwer przy ul. Mostowej w Płocku, znajdujący się przy zjeździe nad Wisłę, otrzymał imię s. Heleny Pszczółkowskiej (1925-2007), nazywanej „płocką Matką Teresą”. Szarytka przez około 40 lat zajmowała się osobami chorymi i samotnymi. Za swoją działalność charytatywną została odznaczona między innymi medalem „Zasłużony dla Płocka”.

Skwer Mostowa
foto: tp.com.pl

Uchwałę w sprawie nadania skwerowi przy ul. Mostowej imienia s. Heleny Pszczółkowskiej, nazywanej „płocką Matką Teresą”, znajdującego się przy zjeździe nad Wisłę, podjęła Rada Miasta Płocka.

Siostra Helena Pszczółkowska urodziła się w 26 maja 1925 r. w Dzielinie koło Przasnysza (diecezja płocka, parafia Czernice Borowe). Jako 17-letnia dziewczyna, w czasie II wojny światowej w roku 1942 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Warszawie - sióstr szarytek. Nowicjat rozpoczęła trzy godziny przed wybuchem Powstania Warszawskiego w 1944 r.

Pierwsze śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1949 r. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Kielcach, Lublinie, Otwocku; była też siostrą parafialną i siostrą służebną. Do domu sióstr szarytek w Płocku przyjechała w 1966 r. (szarytki były w Płocku przez 237 lat, do września 2021 r.).

Ostatnie miesiące życia chora s. Helena spędziła w warszawskim domu sióstr. Zmarła 2 marca 2007 r., w dniu swoich imienin. Żyła 82 lata, została pochowana na warszawskich Powązkach, w kwaterze zgromadzenia. W zakonie przeżyła 63 lata.

Szarytka przez około 40 lat zajmowała się czynnie pomocą charytatywną: opiekowała się chorymi, przynosiła im zakupy, pomagała w rozwiązywaniu problemów osobistych i prawnych. W imieniu osób potrzebujących chodziła do różnych instytucji, lekarzy, urzędników, prezesów. Docierała z pomocą tam, gdzie nie docierały instytucje pomocowe.

W latach 80. i później zajmowała się dystrybucją darów zagranicznych, organizowała spotkania świąteczne, zdobywała leki i pieniądze dla biednych i chorych. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomoc świadczyła z ogromną prostotą, skromnie, cicho i skutecznie. Przez całe życie realizowała ideał życia poświęconego innym, zgodnie ze ślubem zakonnym, nakazującym służbę ubogim.

S. Helena Pszczółkowska za swoją działalność charytatywną została odznaczona m.in. medalem „Zasłużony dla Płocka”, „Zasłużony Opiekun Społeczny” i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2000 r. była nominowana w plebiscycie na Płocczanina Stulecia.

Z inicjatywą nadania płockiemu skwerowi przy ul. Mostowej imienia tej zakonnicy wystąpiła radna miejska Anna Derlukiewicz. Od kilku miesięcy stoi na nim figura Matki Bożej. To inicjatywa Towarzystwa Technicznego w Płocku, które doprowadziło do ponownego ustawienia figury, ufundowanej pierwotnie w XIX wieku przez znaną w Płocku rodzinę Górnickich. Figura została zdemontowana przez władze komunistyczne na przełomie lat 40. i 50., i niestety uległa zniszczeniu. Odtworzono ją na podstawie archiwaliów, ustawiono na oryginalnym postumencie.

Warto przypomnieć, że w 2012 r. w płockim kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego (na „Górkach”) powstała tablica dedykowana s. Helenie Pszczółkowskiej – na terenie tej parafii znajdował się dom sióstr szarytek, tam też siostra szarytka często docierała ze swoją pomocą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę