Płockie Kolędowanie po raz 25.

Piosenkarka Hanna Banaszak, zespół muzyki chrześcijańskiej Moja Rodzina i chór Minstrel wykonają kolędy i pastorałki świata podczas jubileuszowego 25. Płockiego Kolędowania. Koncerty inicjowane przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki odbędą się w bazylice katedralnej płockiej, w dniach 3-5 stycznia 2020 r. o godz. 19.00. Wstęp jest wolny.

Plockie_koledowanie_2020_news.jpg

Tradycja Płockiego Kolędowania w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny towarzyszy płocczanom od 25 lat. Jest to cykliczne wydarzenie, którego celem jest podkreślenie wyjątkowego charakteru świąt Bożego Narodzenia oraz zachęta do wspólnego śpiewu. W repertuarze wykonawców znajdują się kolędy, pastorałki i utwory sakralne.

Płockie Kolędowanie 2020 rozpocznie 3 stycznia (w piątek) koncertem Hanny Banaszak. Piosenkarka swoją drogę artystyczną rozpoczęła pod koniec lat 70. Już na samym początku zainteresowali się nią poeci i kompozytorzy. Byli wśród nich Jerzy Wasowski, Andrzej Trzaskowski, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Artystka wystąpiła w kilku filmach między innymi „Słona róża” i „Przeklęta ziemia”, a także użyczyła swego głosu postaci Hanki Ordonówny w filmie „Miłość ci wszystko wybaczy” (1981), zaśpiewała arię ze „Stabat Mater” w filmie Witolda Leszczyńskiego „Siekierezada” (1985).

Hanna Banaszak współpracuje z czołówką polskich twórców: Jerzym Satanowskim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Januszem Stroblem, Józefem Baranem i innymi. W płockiej katedrze wystąpi w towarzystwie akompaniatora, pianisty - Jacka Szwaja.

Płocczanie usłyszą też chór Minstrel, działający przy najstarszej polskiej szkole - LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Chór powstał w 1992 roku i obecnie liczy około 80 chórzystów - uczniów liceum. Założył go i od początku prowadzi nauczyciel „Małachowianki” Sławomir Gałczyński. W ciągu 27 lat działalności chór zaśpiewał m.in. w Czechach, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Serbii, Niemczech, Izraelu i Szwecji, zdobywając liczne nagrody.

W koncercie udział weźmie również Kameralny Zespół Wokalny Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów, kwartet smyczkowy, akompaniator chóru, pianista i kompozytor Dariusz Petera oraz Bogdan Marciniak – instrumentalista, aranżer, nauczyciel muzyki.

4 stycznia (w sobotę) wystąpi zespół Santiago i Goście. Santiago, to dziesięcioosobowy zespół działający od 2014 roku w parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku. W skład grupy wchodzą uczniowie płockich szkół: wokaliści i instrumentaliści, grający na pianinie, gitarze, skrzypcach, flecie, trąbce i saksofonie. Poza oprawą muzyczną niedzielnych Mszy św. zespół przygotowuje okolicznościowe koncerty, do udziału w których zaprasza zaprzyjaźnionych młodych muzyków, rozszerzając skład instrumentalny (Santiago i Goście).

Swoją działalnością Santiago włącza się w życie miasta, prezentując swe projekty w płockich instytucjach i parafiach. W repertuarze zespołu są utwory muzyki chrześcijańskiej, rozrywkowe i patriotyczne, we własnych aranżacjach jednego z członków grupy - Piotra Magierskiego.

5 stycznia (w niedzielę) wystąpi zespół Moja Rodzina - Aldona i Artur Wiśniewscy oraz ich dorosłe dzieci - Antonina, Gabriel, Szymon, Mikołaj i Jeremiasz. Od 2009 r. zespół gra koncerty ewangelizacyjne, bierze udział w festiwalach muzyki chrześcijańskiej, projektach edukacyjnych, rekolekcjach i warsztatach dla muzyków. Posługuje podczas niedzielnych Eucharystii, uczestniczy w licznych spotkaniach modlitewnych. Muzyka towarzyszyła członkom zespołu od zawsze, stała się wspólną pasją. Zespół z Glinojecka w diecezji płockiej jest jednym z najbardziej znanych w Polsce zespołów muzyki chrześcijańskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę