Płockie uroczystości 99. rocznicy obrony miasta przed bolszewikami

Eucharystią w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia br. rozpoczęto w Płocku kilkudniowe obchody 99. rocznicy obrony miasta w wojnie polsko-bolszewickiej. Był to także dzień odpustu w bazylice katedralnej: - Maryja, to Nauczycielka naszego postępowania – podkreślił ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego Piotra Libery.

04-img_8681.jpg

Eucharystii w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego Piotra Libery oraz dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Za św. Josemarią Escrivą zachęcił do kontemplowania życia Maryi, naśladowania Jej miłości, przyrodzonej i nadprzyrodzonej elegancji, posłuszeństwa Bogu w „delikatnym połączeniu służby i panowania”.

W kazaniu podkreślił, że miłość, to przede wszystkim czyny, a także wierność i lojalność. Maryja była też dyskretna i często pozostawała niezauważona. Nie lubiła przyjmować pochwał, ponieważ nie pragnęła własnej chwały. W czasie wielkich cudów i aplauzu tłumów - znikała. Nie było Jej, gdy tłum chciał obwołać Jezusa królem, ale była pod krzyżem, kiedy wszyscy stamtąd uciekli.

- W Maryi nie ma nic z postawy panien głupich, które są posłuszne, ale w sposób bezmyślny. Maryja słucha tego, czego pragnie Pan, rozważa to, czego nie rozumie, pyta o to, czego nie wie. Ta Nauczycielka całego naszego postępowania. Uczy nas, że posłuszeństwo Bogu nie jest służalczością, ale pozwala odkryć wolność dzieci Bożych - zaakcentował kaznodzieja.

Ksiądz sekretarz zachęcił też do modlitwy w intencjach bp. Piotra Libery, przebywającego w eremie kamedulskim w Krakowie. Odczytał fragmenty jego listu do diecezjan, z zapewnieniem o duchowej jedności i pamięci o uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej w Smardzewie.

Po Eucharystii jej uczestnicy złożyli kwiaty na Bratniej Ziemi koło katedry. Potem przeszli pod Płytę Nieznanego Żołnierza gdzie m.in. wysłuchali hymnu państwowego i złożyli kwiaty. Strzały na wiwat wykonały Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe. Potem na Starym Rynku koncert dała Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej koło Płocka.

W programie obchodów rocznicowych tego dnia znalazło się też złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, związanego z Płockiej legionisty i poety - Władysława Broniewskiego oraz Obrońców Płocka 1920 roku.

W gronie uczestników uroczystości byli m.in. członkowie Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, 64. Batalionu Lekkiej Piechoty Szóstej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, kombatanci, parlamentarzyści, liczne poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.