Po rocznej przerwie w Płocku odbyła się Wigilia pod Ratuszem

Po rocznej przerwie w Płocku ponownie odbyła się Wigilia przed Ratuszem (19 grudnia br.). Były życzenia dla płocczan, ale bez tradycyjnego dzielenia się opłatkiem: - W tym roku obchodziliśmy 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Płocku. Niech Papież Rodak oręduje za nami w niebie w tym trudnym czasie - powiedział biskup płocki Piotr Libera. Poza tym harcerze przekazali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju.

Opłatek

Podczas Wigilii pod Ratuszem życzenia płocczanom składali: prezydent miasta Andrzej Nowakowski, biskup płocki Piotr Libera i biskup Marek M. Karol Babi. biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał, że święta Bożego Narodzenia, to czas otwartości, życzliwości, miłości i wolności – „bo Chrystus przychodząc na świat obdarza nas swoją miłością i swoją wolnością”. Zaznaczył też, że mieszkańcy miasta, tworząc wspólnotę, chcą „dzielić się ze sobą wzajemnie dobrem i miłością”.

Biskup Piotr Libera podkreślił, że Bóg, który się rodzi, Emmanuel, Książe Pokoju, „chce być blisko szarej codzienności naznaczonej pandemią”. Stwierdził, że w wielu domach będzie w tym roku przy stole puste miejsce, bo bliscy odeszli do wieczności.

Przekazał także życzenia świąteczne wszystkim wspólnotom Kościołów chrześcijańskich, które są w Płocku: - Szczególne życzenia przekazuję tym którzy trwają na posterunku: lekarzom, pielęgniarkom i całej służbie zdrowia. To dla nich trudny czas – zaakcentował hierarcha. 

Bp Libera przypomniał, że w 2021 roku płocczanie świętowali 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w mieście: - Niech ten nasz wielki Rodak Orędownik wstawia się na nami. Niech czuwa nad nami opatrzność Boża – podkreślił biskup płocki.

Natomiast biskup Marek M. Karol Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów poprosił, aby się zastanowić nad tym, czy zaprosiłoby się do pustego miejsca przy stole osobę bezdomną: - Starajmy się być lepsi i pomagać jeden drugiemu. Od 24 grudnia przy naszym kościele będzie działać tzw. lodówka socjalna, do której można przynosić żywność dla głodnych, będzie też dostępna gorąca woda przez całą dobę - zapowiedział biskup mariawicki.

Odbyło się też przekazanie mieszkańcom Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ze względów sanitarnych nie było tradycyjnego dzielenia się opłatkiem.

Muzycznymi atrakcjami spotkania świątecznego na Starym Rynku przed Ratuszem były wstępy chóru Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”. Poza tym w Domu Darmstadt pokazano wystawę pocztówek ze zbiorów Mariana Słobodowskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę