Pobłogosławienie odnowionych organów w Raciążu

- Czuwajmy stojąc na straży własnego serca i sumienia, pilnując dróg swojego życia. Wykorzystajmy ten czas, nie zmarnujmy go, bo zbliża się nasze odkupienie – zaznaczył ks. biskup Mirosław Milewski w pierwszą niedzielę Adwentu, w parafii św. Wojciecha w Raciążu (29 listopada 2020 r.). Podczas Mszy św. pobłogosławił odnowione, XIX-wieczne organy.

Organy-raciaz.jpg

Bp Mirosław Milewski w parafii św. Wojciecha w Raciążu w pierwszą niedzielę Adwentu zaznaczył, że wołanie ewangeliczne „czuwajcie” jest wezwaniem do przygotowania się na spotkanie z Jezusem, gdy powtórnie przyjdzie na ziemię. Chwila ta może napawać lękiem, ponieważ zapowiadana jest jako kataklizm, jednak Jezus naucza, że wtedy nadejdzie odkupienie.

„Jezus wzywa do największej czujności w porze, w której nikt nie spodziewałby się Jego przyjścia. W ten sposób prosi, by nasza czujność nigdy nie słabła, byśmy strzegli się przed pokusą powiedzenia sobie: teraz na pewno Pan nie przyjdzie. Nie wiemy, kiedy nadejdzie, może przyjść w każdej chwili. Dlatego mamy czuwać” – podkreślił biskup pomocniczy w Płocku.

Kaznodzieja powiedział, że historia dwudziestu wieków chrześcijaństwa, to historia ludzi, którzy czuwali. Jedną ze świętych, którą Kościół stawia nam jako przykład wiary i wierności Bogu jest św. Cecylia. Święta ta swoim życiem „wyśpiewała najpiękniejszy hymn na cześć Jezusa, któremu poświęciła życie”.

Zaznaczył, że podczas Mszy św. pobłogosławi odnowione, wyremontowane organy. To jeden z niezwykle ważnych elementów wyposażenia kościoła: „Same słowa modlitwy nie wyrażą tyle, ile potrafi wyrazić śpiew. W śpiewie zawarta jest mądrość słów, ale także żarliwość serca, uczucia, jakie chcemy zawrzeć w modlitwie. Jestem pewien, że odnowiony instrument będzie wielką pomocą w modlitwie, w sprawowaniu liturgii, a także w rozwoju kultury muzycznej w Raciążu” – powiedział biskup.

Po Mszy św. bp Mirosław Milewski poświęcił także nowy krzyż na cmentarzu parafialnym. Metalowy krzyż o wysokości 4 m wykonał Bogdan Skierkowski z Raciąża.

***
Organy znajdujące się w kościele w Raciążu zostały zbudowane w 1867 r. przez Stanisława Przybyłowicza z Warszawy, w starym kościele parafialnym. Po wybudowaniu nowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w 1886 r. organy zostały do niego przeniesione. Do nowego, dużego kościoła instrument był nieco za mały, stylistyce wnętrza nie odpowiadał także prospekt. Zdecydowano wówczas o konieczności przebudowy instrumentu. Dokonał tego syn budowniczego Wacław Przybyłowicz, który prowadził zakład organmistrzowski w Płocku. Przebudowano wówczas prospekt organowy nadając mu obecny, neogotycki kształt i wkomponowując organy w całość wyposażenia kościoła, powiększono organy o sekcję pedału oraz zmieniono częściowo dyspozycję manuału. Pierwszy remont odbył się w 1910 r., wykonał go Władysław Koźmiński ze Staroźreb. Od 1978 r. organy pozostawały nieczynne.

Obecny, generalny remont organów wykonał Marek Bączek z Ciechanowa. W ramach prac remontowych m.in. poddano renowacji głosy organowe, zrekonstruowano brakujące lub uszkodzone drewniane i metalowe piszczałki, odtworzono stelaż miecha oraz wykonano nowe oskórowanie, zainstalowano nową dmuchawę, wymieniono tabliczki z nazwami registrów, powstała nowa klawiatura manuału oraz klawiatura pedałowa, ławka dla organisty, a także podest dla chóru. Poza tym cały instrument został poddany konserwacji. Remont organów wykonano za środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Prace zostały wykonane staraniem ks. Wiesława Kosińskiego, proboszcza parafii Raciąż i dziekana dekanatu raciąskiego.