Podsumowanie akcji Kolędników Misyjnych

Około 300 dzieci z diecezji płockiej przyjechało 9 stycznia br. do Płocka na podsumowanie tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych. Przywieźli ze sobą pieniądze zebrane na pomoc rówieśnikom z Ameryki Południowej, które zbierali w swoich parafiach w czasie misyjnej inicjatywy. Mszy św. w katedrze przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski.

Kolednicy-misyjni-2020-news.jpg

Mszy św. w płockiej bazylice katedralnej, z udziałem Kolędników Misyjnych i ich opiekunów, przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Podziękował dzieciom za przybycie do Płocku i zaangażowanie się w okresie świątecznym w pomoc dzieciom z dalekiej Amazonii.

Kazanie wygłosił ks. Kamil Kowalski, którzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowuje się do pracy misyjnej w Zambii, w placówce misyjnej ks. Adam Pergóła, również pochodzącego z diecezji płockiej.

Przypomniał on, że w ciągu minionych dni dzieci i młodzież szkolna podczas kolędowania po domach zbierała pieniądze na konkretny cel – pomoc rówieśnikom w Ameryce Południowej. Głosili Pana Jezusa, odwiedzali mieszkańców, śpiewali kolędy – jednym słowem przekazywali innym swoją radość z okazji narodzenia się Dzieciątka Jezus.

- Miłość nie polega tylko na mówieniu o niej bliskim osobom. Jeśli kogoś się kocha, trzeba to też okazać czynem. Księża, którzy na misjach głoszą Ewangelię, czynią też wiele dzieł miłosierdzia. Praca misjonarza jest bardzo trudna i niebezpieczna. Jednak Pan Bóg wspiera misjonarzy. Misjonarz ma też świadomość, że inni się za niego modlą. Wtedy jest mu łatwiej pracować duszpastersko – powiedział przyszły misjonarz.

Po Mszy św. jej uczestnicy w barwnym korowodzie, w strojach m.in. Świętej Rodziny, Trzech Króli i Aniołów, przeszli do pobliskiego NovegoKina Przedwiośnie na film „Kraina Lodu 2”. Było też spotkanie na terenie Szkół Katolickich z ks. dr. Jarosławem Tomaszewskim, który od kilku lat pracuje w Urugwaju.

W tym roku do Płocka na zakończenie akcji Kolędników Misyjnych przyjechała wraz z opiekunami grupa około 300 osób, z kilkudziesięciu parafii w diecezji płockiej. Spotkanie zorganizował ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Rokiciu koło Płocka.

- Dzieci, które kolędują po domach, uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, ale też mają świadomość, że Kościół, to ludzie na całym świecie, a nie tylko w najbliższym otoczeniu. Młodzi Kolędnicy Misyjni dali radosne świadectwo Kościoła otwartego i wrażliwego na sprawy misji - podkreślił organizator spotkania.

Polscy Kolędnicy Misyjni rozpoczęli działalność w 1993 r. W tym roku ich akcja rozpoczęła się 26 grudnia, a zakończyła 6 stycznia – w Misyjny Dzień Dzieci. Akcja poświęcona jest małym mieszkańcom Amazonii. Dzieci w Amazonii często żyją w biedzie, nie mają zapewnionej edukacji, opieki medycznej, katechezy czy dostępu do Mszy św. Potrzebują pomocy w wielu aferach życia. W tym roku Kolędnicy Misyjni, ze względu na papieskie wezwanie z Synodu o Amazonii, stają się szczególnymi współpracownikami papieża Franciszka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę