Podziękowanie dla Diecezji Płockiej za wsparcie Afgańczyków

Afganistan1
foto: caritas.pl

Dyrektor Caritas Polska przekazał Diecezji Płockiej serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w Dniu Solidarności z Afgańczykami, obchodzonym 5 września 2021 roku w Kościele w Polsce. Diecezja Płocka przekazała na konto Caritas Polska łączną kwotę 102 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz potrzebujących z Afganistanu, szczególnie migrantów i uchodźców, w Polsce i za jej granicą.