Pogrzeb s. Bartłomiei Genowefy Orzoł, która przez 64 lata pracowała w seminarium

W bazylice katedralnej płockiej 19 maja 2020 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Bartłomiei Genowefy Orzoł, która przez 64 lata pracowała na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Za gorliwą posługę w Kościele pasjonistka została uhonorowana Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski.

Bartlomieja1.jpg

Siostra Bartłomieja Genowefa Orzoł (1931-2020) od 1956 roku posługiwała w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Przez ponad 40 lat prowadziła dom bp. Jana Wosińskiego. W 2012 roku za wieloletnią posługę na rzecz Kościoła płockiego pasjonistka została uhonorowana krzyżem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice („Dla Kościoła i Papieża”).

Mszy św. pogrzebowej w bazylice katedralnej płockiej przewodniczył bp Mirosław Milewski. Zaznaczył, że życie tej zakonnicy było „pokorne, proste i szlachetne”, dlatego będzie jej w pejzażu płockiego seminarium bardzo brakowało.

- Siostra Bartłomieja była nieformalnym wychowawcą seminaryjnym: kleryków i współsióstr. Mamy za to wobec niej dług i zobowiązanie. W 2012 roku ta skromna zakonnica doceniona została Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Znalazła się z gronie odznaczonych, ponieważ w pełni na to zasłużyła. Niedowierzała, że została tak bardzo wyróżniona, ale jednocześnie widać było wtedy jej duchową radość – przypomniał biskup pomocniczy w Płocku.

Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor płockiego seminarium. Podkreślił w nim, że zmarła siostra była „napełniona duchem Bożej miłości, którą potrafiła obdarowywać innych”. Żyła z poważną wadą serca, ale mimo tego była pełna radości, a na jej twarzy często gościł uśmiech.

- Dawała chleb i czas potrzebującym pomocy, którzy przychodzili pod seminaryjną furtę. Obdarowywała nieustającą modlitwą seminarium i kleryków, i w ich intencji przyjęła swoją ostatnią Komunię św. Odchodziła godnie i mogła tym ubogacić innych. Będzie nam na seminaryjnym dziedzińcu brakowało tej zwiastunki pogody ducha – zaakcentował rektor.

Podczas pogrzebu zamiast kwiatów można było przeznaczyć ofiarę na Caritas Diecezji Płockiej. Ciało s. Orzoł zostało pochowane w grobowcu sióstr pasjonistek na cmentarzu katolickim w Płocku.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła m. Agnes Jaszczykowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Obecny był też ks. kan. dr Bogdan Czupryn, referent ds. życia konsekrowanego w diecezji płockiej, który odniósł do zmarłej słowa o tym, że jej „zwyczajne życie zostało nadzwyczajnie przeżyte”. Natomiast s. Dominika Dudzik CSP z Kurii Diecezjalnej Płockiej wyraziła podziękowanie wszystkim, którzy towarzyszyli s. Bartłomiei, ofiarując jej pomoc i opiekę.


Siostra Bartłomieja Genowefa Orzoł CSP urodziła się 15 czerwca 1931 roku w miejscowości Oborczyska (parafia Baranowo, obecnie diecezja łomżyńska). Powołanie do stanu zakonnego obudził w niej obrazek św. Teresy z Lisieux, który znalazła na strychu domu. Zaczęła modlić się do tej świętej. Do Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (pasjonistek) wstąpiła 7 stycznia 1954 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 12 sierpnia 1956 roku, a profesję wieczystą - 12 sierpnia 1961 roku.

Od 1956 roku posługiwała w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Nawet po przejściu na emeryturę, dopóki siły jej pozwalały, pomagała w seminaryjnej kuchni. Była związana z seminarium przez 64 lata. W czasie długoletniej pracy na terenie diecezji płockiej m.in. prowadziła dom ks. biskupa Jana Wosińskiego. W roku 2012, za pełną gorliwości pracę dla Kościoła od papieża Benedykta XVI na wniosek biskupa płockiego Piotra Libery otrzymała Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice („Dla Kościoła i Papieża”). Zmarła 15 maja 2020 roku w Płocku, w wieku 89 lat, w tym 66 lat przeżyła w zakonie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę