Pomiechowo dołączyło do akcji Iskra Bożego Miłosierdzia

W czwartek 28 września br., we wspomnienie bł. ks. Michała Sopocki w całej Polsce, w tym w diecezji płockiej, odbywała się akcja Iskra Bożego Miłosierdzia, czyli publiczne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia. W parafii pw. św. Anny w Pomiechowie inicjatywa ta została przeprowadzona po raz pierwszy.

20230928 150953

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku, obok drogi krajowej nr 62, parafianie zebrali się na wspólną modlitwę oraz aby dać świadectwo swojej wiary. W spotkaniu uczestniczyły 63 osoby. Inicjatorami akcji byli miejscowi duszpasterze: ks. proboszcz Tomasz Cymerman i ks. wikariusz Damian Jabłoński.

Koronka na ulicach miast po raz pierwszy odbyła się 28 września 2008 roku w Łodzi. Od tej pory inicjatywa co roku ma miejsce w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. s. Faustyny Kowalskiej. Koronkę do Bożego Miłosierdzia podyktował świętej Jezus podczas prywatnego objawienia w 1935 roku. Z ufnym odmawianiem tej modlitwy Chrystus związał obietnicę uproszenia wszelkich łask dla ludzkości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę