Pomoce i wskazania duszpasterskie do pobrania

Poniżej umieszczamy do pobrania pomoce duszpasterskie w związku z zarządzeniem Biskupa Płockiego z dnia 23 marca br.:

Maszyna.jpg
  • dwa dokumenty Penitencjarii Apostolskiej (dot. celebrowania sakramentu pokuty i pojednania w czasie pandemii i odpustów);
  • trzy dokumenty z pomocami pastoralnymi do wydrukowania i rozprowadzenia wśród wiernych w związku z ograniczeniami dot. celebracji liturgii (por. Zarządzenie Biskupa Płockiego z dnia 23 marca br.).

POBIERZ