Pora wyboru – rekolekcje dla młodzieży o rozeznawaniu drogi życia wg. reguł św. Ignacego Loyoli

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku zaprasza młodzież z klas maturalnych oraz studentów na rekolekcje o rozeznawaniu drogi życia. W życiu codziennym stajemy przed wieloma sytuacjami wymagającymi naszej decyzji. Jedne są większej, inne mniejsze. Jak mam rozpoznać, co jest dobre, a co lepsze? Skąd mam wiedzieć, czy moja decyzja jest zgodna z wolą Boga? Czy należy bardziej słuchać rozumu czy serca? Podejmowanie decyzji to proces, któremu warto się przyglądać, aby lepiej rozumieć siebie i innych oraz zmieniać swoją rzeczywistość na lepszą, coraz bardziej zgodną z planem Bożym.

Vladislav Babienko Ktpsvecu0xu Unsplasha E1641797508707
foto: Vladislav Babienko Ktpsvecu0xu Unsplasha

Jeśli chcesz uczyć się żyć pełniej poprzez coraz bardziej świadome decyzje zapraszamy na rekolekcje, które w dniach 11 – 13 lutego 2022 roku poprowadzi ks. Krzysztof Ruciński – diecezjalny duszpasterz młodzieży i dyrektor domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynamy w piątek o 18:00, kończymy w niedzielę obiadem o 13.00.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Studnia w Płocku, ul. Górna 1A (wjazd od ul. Słonecznej 70).

Zgłoszenia: ddm@ddm-studnia.pl Prosimy podać swoje imię, nazwisko i wiek oraz napisać kilka zdań o sobie (jak postrzegasz obecnie swoją wiarę? Kim jest dla Ciebie Pan Bóg? Jak wygląda Twoje życie modlitewne i sakramentalne? Jakie formy modlitwy są Ci najbliższe? Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów sesji rekolekcyjnej.

Koszt organizacji rekolekcji to 180 zł. Masz dwie możliwości: 1. Możesz pokryć całą kwotę. 2. Jeśli Cię nie stać, nie obawiaj się. To nie może być przeszkodą w udziale w rekolekcjach – ofiarujesz tyle ile możesz.

Serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę