Poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Szreńsku

Figura św. Michała Archanioła, pochodząca z Gargano we Włoszech, stanęła w kościele parafii św. Wojciecha w Szreńsku, staraniem proboszcza ks. kan. mgr. Jana Żółtowskiego. Poświęcenia figury dokonał ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego: - Niech św. Michał Archanioł wspiera was w pomnażaniu dobra – życzył wiernym.

Szreńsk, Parafia Pw. Św. Wojciecha

W parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku od kilku lat żywy jest kult św. Michała Archanioła: modlitwa do niego jest odmawiana podczas każdej Mszy św. Stąd powstał pomysł,  aby do parafii sprowadzić figurę tego Świętego. Udało się to zrealizować za pośrednictwem ojców michalitów z Marek koło Warszawy, którzy pomogli w sprowadzeniu figury Świętego z włoskiego Gargano - miejsca jego objawień. Figura stanowi dar parafialnego kręgu Domowego Kościoła.

- Figura św. Michała Archanioła, mierząca 1 metr, stanęła w kościele w ołtarzu bocznym. Prosimy Świętego, aby ożywił wiarę w pandemii, uchronił od duchowego koronakryzysu, uchronił od zła. Mamy nadzieję, że ten przełożony wojsk anielskich wesprze nas w walce ze złymi duchami i niewiarą – przekazał ks. kan. Jan Żółtowski, proboszcz parafii Szreńsk.    

Poświęcenia figury św. Michała Archanioła dokonał ks. kan. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.

- Wiara to nie tylko przyjęcie w zaufaniu tego, co Pan Bóg objawił, ale to także współpraca z łaską Bożą, aby zmieniać swoje życie. Wierzymy, że Bóg posyła swoich aniołów z konkretną misją i zadaniem. Wierzymy w prawdy wiary zapisane w katechizmie, ale starajmy się uwierzyć, jak ważna jest osobista relacja z Bogiem – podkreślił podczas Mszy św. w Szreńsku.

Dodał, że uczestnictwo w egzorcyzmach i widok manifestacji Złego, nie jest właściwą drogą do budowania wiary - „to nie jest droga wyjścia z niewiary w relację z Bogiem”. Jedną z definicji wiary jest ta, że przemiana życia dokonuje się, jeśli człowiek współpracuje z łaską Bożą, przyjmowaną w sakramentach, na przykład sakramencie pokuty.  

- Niech Matka Boża, której orędownictwa szukamy w różańcu i św. Michał Archanioł wyproszą łaskę pokoju i wspierają w pomnażaniu dobra – życzył ks. Jarosław Mokrzanowski.

Uroczyste poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Szreńsku odbyło się 29 września br., we wspomnienie liturgiczne świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.