Poświęcenie kaplicy na lotnisku w Modlinie

- Chcemy wziąć Maryję do siebie, bo zbyt wiele w naszych ludzkich wędrówkach mgieł, turbulencji, burz. Jej matczyne serce chroni nas przed upadkiem – powiedział ks. biskup Piotr Libera 8 września 2020 r. na lotnisku w Modlinie. W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dokonał poświęcenia nowej kaplicy pw. Matki Bożej z Loreto. Towarzyszył mu ks. Andrzej Bołbot, proboszcz parafii prawosławnej w Stanisławowie.

Modlin-lotnisko-2.jpg

W kaplicy pw. Matki Bożej z Loreto na lotnisku w Modlinie w diecezji płockiej bp Piotr Libera powiedział, że w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uczestnicy spotkania są świadkami Jej narodzin w tym szczególnym miejscu. Krzyżują się w nim ludzkie drogi i ludzkie losy. Doświadcza się w nim zarówno wielkości ludzkiego umysłu, sztuki pilotów, życzliwości personelu lotniskowego, profesjonalizmu wszystkich czuwających nad tym miejscem służb, jak i Bożej obecności.

„Na lotnisku możemy doświadczyć, że wędrówką jest życie człowieka oraz że ta wędrówka ludzka jest zamknięta niejako w ręku Boga. To nie przypadek, że przed podróżą samolotem ludzkie serca są bardziej otwarte na to, co przekracza ziemski horyzont. Nierzadko zdarza się, że ktoś w hali odlotów widząc kapłańską koloratkę prosi o rozmowę czy spowiedź. Pan Bóg, niestrudzony poszukiwacz zabłąkanych ludzkich serc, potrafi użyć każdego narzędzia, żeby, niby «przypadkiem» odnaleźć i pochylić się z troską nad zranionym sercem i podnieść je na nowo, ku Niebu” – głosił ordynariusz diecezji płockiej.

Przekazał też, że Maryja w postaci Figury Matki Bożej Loretańskiej przybyła do Modlina z sanktuarium we włoskim Loreto. Loreto od wieków jest dla ludzi szukających Boga znakiem Jego bliskości, wymownym dowodem prawdy o Emmanuelu – „Bogu z Nami”. Według sięgającej czasów wypraw krzyżowych tradycji, dom Józefa i Maryi został w cudowny sposób, rękoma Aniołów, przeniesiony właśnie do Loreto. Odwołując się do tego cudu „podniebnej podróży” Świętego Domu, pierwsi włoscy piloci zaczęli nazywać swoje latające maszyny „casa volante” – „latającymi domami”.

Biskup płocki przypomniał, że sto lat temu papież Benedykt XV ogłosił Matkę Bożą z Loreto główną patronką lotników oraz podróżujących w powietrzu. Z okazji rocznicy papież Franciszek ogłosił specjalny Loretański Rok Jubileuszowy, przedłużony niedawno o kolejnych 12 miesięcy. Na prośbę biskupa płockiego kaplica lotniska w Modlinie otrzymała od Stolicy Apostolskiej przywilej tzw. odpustu Roku Jubileuszowego.

„Tak wiele niepokojów spędza nam sen z powiek, tak wiele w naszych ludzkich wędrówkach mgieł, turbulencji, burz, niespodziewanych załamań pogody. Dlatego chcemy wziąć Maryję do siebie, bo wiemy, jak bardzo Jej matczyne serce chroni nas przed upadkiem, jak bardzo pociąga nas ku Niebu, ratuje z opresji” – zaakcentował bp Libera.

Modlił się do Maryi imionami z loretańskiej litanii prosząc, aby miała w opiece tych, którzy siedzą za sterami powietrznych statków, załogę i pasażerów samolotu, a także za tych, którzy na ziemi strzegą bezpieczeństwa tych, co przemierzają przestworza niebios.

Bp Piotr Libera dokonał poświęcenia kaplicy w nowym miejscu. Nosi ona wezwanie Matki Bożej z Loreto – w kaplicy umieszczono sprowadzoną z Loreto we Włoszech figurę Matki Bożej, patronki lotników i podróżujących w powietrzu. Biskup odmówił także akt zawierzenia Matce Bożej Loretańskiej pracowników portu lotniczego Modlin i podróżnych, w stulecie ustanowienia jej patronką lotników: „Zawierzamy Ci wszystkich pilotów i obsługę samolotów, aby byli mądrzy i czujni w wypełnianiu swoich obowiązków, aby potrafili szybko i skutecznie podejmować ważne decyzje i odważnie działać w chwilach trudnych”.

W nowej kaplicy modlił się także ks. Andrzej Bołbot z parafii prawosławnej św. Aleksandry w Stanisławowie – kaplica na lotnisku ma charakter ekumeniczny.

Przedstawiciele Kościołów modlili się w obecności członków zarządu Warsaw Modlin Airport. Obecny był Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i pracownicy lotniska. Obecni też byli proboszczowie najbliższych parafii - z Modlina i Pomiechówka i o. Wojciech Sugier OFM Cap., gwardian klasztoru Ojców Kapucynów w Zakroczymiu, którzy sprawują duchową opiekę nad kaplicą na lotnisku.