Poświęcenie nowej malatury kościoła w Borkowie Kościelnym

- Błogosławieństwa pokazują, że kiedy przyjdzie cierpienie, bieda, smutek, to będę się umiał w tym odnaleźć. To jakby cel budowania naszej relacji z Panem Bogiem, by być wtedy mocnym - powiedział bp Szymon Stułkowski w parafii Borkowo Kościelne w diecezji płockiej. W odpust ku czci św. Apolonii (29 stycznia br.) poświęcił między innymi nową malaturę kościoła.

Borkowo, Parafia Pw. Św. Apolonii (Fot. Przemysław Jahr Wikimedia Commons)

Bp Szymon Stułkowski podziękował proboszczowi parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym ks. Adamowi Zaborowskiemu i wspólnocie parafialnej za dzieło odnowienia wnętrza świątyni parafialnej. Podkreślił, że w ten sposób objawia się wiara, ponieważ „kościół jest potrzebny po to, aby w nim spotkać się z Panem Bogiem”.

Biskup płocki zauważył, że ludzie wierzący niekiedy są postrzegani jako ci, którzy nie są szczęśliwi, nie powiodło się im, jedynie się umartwiają i pocieszają, a przecież jest to sprzeczne z naturalnym dążeniem człowieka do osiągnięcia szczęścia.

Dodał, że błogosławieństwa (Mt 5,1-12a) nie zostały wypowiedziane przez Jezusa w tym celu, by każdy miał doświadczać nieszczęść. One pokazują cel, do którego trzeba dążyć, jak budować relacje z Panem Bogiem, aby umieć przyjąć cierpienie. Patronka parafii św. Apolonia została patronką stomatologów, bo chcąc zmusić ją do wyrzeczenia się Jezusa, wyrywano jej zęby i łamano szczękę. Jednak nie uległa prześladowcom i nie wyrzekła się Jezusa.

- Błogosławieństwa pokazują, że kiedy przyjdzie prześladowanie w imię Jezusa, to będę umiał się na to zgodzić; kiedy przyjdzie cierpienie, bieda, smutek, to będę się umiał w tym odnaleźć. To jakby cel budowania naszej relacji z Panem Bogiem, żebyśmy byli mocni – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Zaznaczył, że do tego jest potrzebna świątynia, w której słucha się słowa Bożego, karmi Ciałem Jezusa, w konfesjonale oddaje Bogu grzech i niewierności, aby się przemienić. W świątyni nabiera się sił duchowych, aby „mieć serce wsłuchujące się w Boga, który żyje pośród nas”.

Bp Szymon Stułkowski poświęcił nową malaturę kościoła w Borkowie Kościelnym, wraz z obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej na suficie. Wykonał go Bogdan Radihowski, artysta z Lwowa. Nad ołtarzami bocznymi powstały też nowe portrety: św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Prace trwały trzy miesiące, parafia wydała na nie 80 tysięcy zł.

Obraz Wniebowzięcia na suficie ufundował ks. kan. Tomasz Szablewski, były misjonarz, który pochodzi z parafii Borkowo. Okazją do fundacji było 50-lecie kapłaństwa fundatora. Poza tym poświęcone zostały nowe stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane przez czternaście rodzin z parafii.  

W Mszy św. w dniu odpustu parafialnego uczestniczyli między innymi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, a grały połączone orkiestry z Goleszyna, Gozdowa i Słupi, pod batutą kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego. Po Mszy św. na wszystkich czekał gorący poczęstunek i deser.

Obecny murowany kościół parafialny w Borkowie Kościelnym zbudowano przed II wojną światową. W czasie wojny Niemcy zamienili go na warsztat mechaniczny. Po wojnie kościół został odbudowany. W 1952 roku kościół otrzymał dębową nastawę głównego ołtarza i ambony z pracowni Piotra Dąbka z Brodnicy. W 1956 roku kościół został poświęcony przez bp. Tadeusza P. Zakrzewskiego. Aktualnie trwają starania o nadanie kościołowi rangi sanktuarium św. Apolonii, patronki stomatologów i dentystów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę