Poświęcenie odnowionego kościoła w Mokowie

„W internecie i telewizji wielu głosi antyświadectwo, że chrześcijaństwo jest niemodne, a katolicyzm dawno przeminął – to nieprawda” – stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski 27 października br. w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie. Dokonał tam poświęcenia odnowionego kościoła.

Mokowo.jpg

W rocznicę poświęcenia kościoła bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że akt poświęcenia kościoła, to jedna z najważniejszych uroczystości parafialnych. Od kiedy stał się on domem Bożym, wierni gromadzą się w nim, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty.

„Dzień poświęcenia kościoła jest w pewien sposób porównywalny z chrztem człowieka. Tak, jak przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym, tak przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Jedna z najpiękniejszych definicji chrztu św. mówi, że przez chrzest człowiek staje się `świątynią Boga`” – powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zapytał też wiernych, czy żyją ze świadomością swojego chrztu św.: od słowa „chrzest” pochodzi przecież słowo „chrześcijanin”. Być ochrzczonym, to znaczy być chrześcijaninem. Chrzest czyni ludzi dziećmi Boga Ojca, przyjaciółmi Jezusa.

Hierarcha podkreślił, że człowiek ochrzczony powinien w swoim środowisku, w którym żyje i pracuje, świadczyć o Bogu i o swojej wierze. To nie jest łatwe, bo są środowiska, które mają „alergię” na chrześcijaństwo, akceptują „tęczowe piątki” w szkołach, marzą o kapłaństwie kobiet, przeszkadza im celibat księży i dla których różaniec z krzyżykiem jest po prostu naszyjnikiem.

Stwierdził, że tych ludzi często widać w internecie i telewizji, słychać ich złorzeczenie na katolików, na księży, na siostry zakonne. Oni głoszą, że w Kościele nie ma Boga, a jest tylko zło. Przeszkadza im religia w szkołach, a Kościół chcieliby zepchnąć do kruchty. Marzą o świecie bez zasad, bez „Ojcze nasz”, bez konfesjonału; cieszą się bardzo, gdy zmniejsza się liczba wiernych na niedzielnych Mszach świętych.

„Oni nie głoszą świadectwa - oni głoszą antyświadectwo, chcąc nas omamić swoimi zgubnymi ideami, że chrześcijaństwo jest niemodne, a katolicyzm dawno przeminął. My - chrześcijanie z krwi i kości, nie wierzymy tej antyboskiej propagandzie. Wiemy, że jesteśmy `Bożą budowlą`, położoną na fundamencie, którym jest Chrystus” – zaakcentował bp Milewski.

Bp Milewski dokonał także poświęcenia odnowionego kościoła parafialnego w Mokowie.

Podczas uroczystej Mszy św. wspólnie zaśpiewano „Te Deum”. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Dobrzynia nad Wisłą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę