Poświęcenie odnowionego Symbolicznego Grobu Strażaka w Goleszynie

Każdego roku 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana – patrona strażaków, Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje święto. W przeddzień święta - 3 maja br. w kościele parafialnym w Goleszynie odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków, której przewodniczył ks. proboszcz Roman Godlewski.

Goleszyn.jpg

- Symboliczne Groby Strażackie mają do spełnienia swoją misję. Przede wszystkim mają jednoczyć strażaków, którzy troszczą się o ich powstanie lub sami je budują. Są wyraźnym świadectwem obecności strażaków na sierpeckiej ziemi od ponad stu lat. Chronią od zapomnienia zasługi, jakie włożyli zmarli strażacy w ratowanie życia i mienia mieszkańców powiatu oraz w życie poszczególnych straży. W końcu wzywają do zadumy i refleksji współczesnych strażaków oraz przechodniów, w myśl ewangelicznej zasady; nie samym chlebem żyje człowiek. Są też miejscem spotkań i modlitwy w dniu 4 maja i 1 listopada – powiedział w wygłoszonym kazaniu ks. kapelan Andrzej Zakrzewski.

Dopełnieniem uroczystych obchodów było poświęcenie Symbolicznego Grobu Strażaka, który w 2020 roku został poddany remontowi. Niestety, panująca pandemia spowodowała, iż poświęcenia odnowionego grobu dokonano dopiero w tym roku. Goleszyński Symboliczny Grób Strażaka istnieje już od 2003 roku. W dniu 13 czerwca 2003 r. poświęcił go ks. Andrzej Zakrzewski, który był inicjatorem jego powstania. Po 17 latach wymagał on jednak remontu, w który włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Goleszyn. Inicjatorem remontu był druh Bogdan Rurkiewicz, a nad całością czuwał druh Zbigniew Węglarek.

W obchody strażackiej uroczystości włączyli się również mali samorządowcy, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „W hołdzie strażakom”. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Filant, a dwa pierwsze miejsca przyznano Antoniemu Guzowskiemu oraz Wojciechowi Szczepańskiemu. „Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony” - Sam J.J. Edmondson.Edyta Gąsiorowska