Poświęcenie tablic ku czci byłych proboszczów w parafii Naruszewo

- Krzyż ratuje od pustki duchowej i egzystencjalnej - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 28 marca br. w parafii Naruszewo. Podczas Mszy św. udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania oraz poświęcił dwie tablice, dedykowane byłym proboszczom, zasłużonym dla parafii i ojczyzny.

Tablice Naruszewo
foto: facebook @TeklaNaruszewo

Bp Milewski odniósł się do czytania z Księgi Liczb o miedzianym wężu, który ratował Izraelitów na pustyni, gdy wędrowali do Ziemi Obiecanej, do ojczyzny, do wolności (Lb 21,4-9). Śmiertelne węże stanowiły nie lada problem, Izraelici umierali od ich ukąszeń, sytuacja stawała się tragiczna. Mojżesz znalazł ratunek u Boga, budując miedzianego węża. 

- Także w chrześcijaństwie krzyż jest znakiem, który ratuje. Na zakończenie Wielkiego Postu, w Wielki Piątek i my pójdziemy z Jezusem Jego drogą na krzyż: miejsce porażki, a potem zwycięstwa; i my oddamy cześć „wywyższonemu Synowi Człowieczemu” (por. J 8,28) – zapowiedział biskup. 

Duchowny przytoczył słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży rzymskiej 25 lat temu: „Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć krzyża z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić krzyż”. 

Duchowny dodał, że słowa te nie straciły na ważności. Krzyż jest symbolem wiary, ale też wielowiekowej tradycji i kultury chrześcijańskiej, i takim pozostanie „choćby nie wiadomo ilu chciało go usunąć z ludzkiego życia, ze świata”. 

Bp Milewski opowiedział też młodzieży o akcji, którą we Francji prowadzą młodzi ludzie: w kraju, w którym nie wolno stawiać nowych krzyży, odnawiają stare krzyże, ustawiane przy wejściu do wsi czy na rozstajach dróg, jak drogowskazy. Po ciężkiej pracy wolontariusze modlą się razem: - Krzyż ich jednoczy, ale też ratuje od pustki, duchowej i egzystencjalnej, i oni mają tego świadomość – zaznaczył kaznodzieja. 

W czasie Mszy św. bp Milewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Tekli w Naruszewie. Poświęcił też nowe feretrony oraz dwie pamiątkowe tablice, dedykowane dwóm byłym proboszczom parafii Naruszewo. Są to: ks. kan. Michał Serafin (1888-1942), walczący w podziemiu z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej, powieszony  w Płocku 18 września 1942 roku oraz ks. kan. Wincenty Mierzwiński (1896-1976), nazywany „aniołem dobroci”, znany z bezinteresowności, pracowitości i solidarności z parafianami.

Gospodarzem uroczystości religijnej był ks. Grzegorz Ślesicki, proboszcz parafii Naruszewo. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę