Powstała aplikacja o opactwie romańskim w Czerwińsku nad Wisłą

Opactwo romańskie w Czerwińsku nad Wisłą można poznać dzięki nowo powstałej aplikacji. Znajdują się w niej m.in. galerie zdjęć, mapy obiektów i modele 3D. Umieszczono w niej także podstawowe informacje o Mszach św. i nabożeństwach w kościele. Opactwo od dziesięcioleci pozostaje pod opieką księży salezjanów.

Zrzut-ekranu-2020-11-18-o-185309.png

Aplikacja z informacjami o opactwie romańskim w Czerwińsku umożliwia dostęp do bogatych opisów historycznych romańskiej bazyliki Matki Bożej Pocieszenia z XII wieku oraz jej zwiedzanie z audio przewodnikiem. Dodatkowo istnieje możliwość odbycia wirtualnego spaceru nie tylko w samym budynku świątyni, ale także w klasztorze, Muzeum Prymasa Augusta Hlonda oraz kaplicy klasztornej księży salezjanów.

W aplikacji dostępne są też m.in. galerie zdjęć, mapa obiektów, modele 3D. Wierni i turyści znajdą w niej również podstawowe informacje dotyczące zwiedzania opactwa, a także Mszy św. i nabożeństw w kościele parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, który jest jednym z najważniejszych obiektów zabytkowego opactwa.

Aplikację znaleźć można pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details… lub

https://apps.apple.com/…/opactwo-roma%C5%84ski…/id1537500858.

Aplikacja o obiektach kościelnych w Czerwińsku została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura w sieci”.


 

Romański kościół, należący do dawnego opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku jest jednym z dwóch tego typu zachowanych do dziś w diecezji płockiej. Inicjatorem budowy był Aleksander z Mallone, biskup płocki w latach 1129-1156. W kościele, który w 1968 roku zyskał tytuł bazyliki, znajdują się dwa ważne dzieła sztuki romańskiej. Pierwszym z nich jest ogromny portal z lat 1140-60. Został on prawdopodobnie wykonany we Włoszech, w warsztacie Wiligelma z Modeny. Złożono go ponownie na początku XX wieku. Oryginalne są w nim trzy łuki, tzw. archiwolty, z dekoracją plecionkową i sznurową.

Na uwagę zasługują też kapitele z fantastycznymi przedstawieniami, pochodzące z XII wieku. Lewy przedstawia siłacza duszącego dwa smoki, a na prawym dostrzec można głowę z oślimi uszami. Z tego portalu zachowała się także część wypełnienia (tympanonu) z dwoma postaciami apostołów. Dawniej figur było 13, a nad nimi znajdował się Chrystus w medalionie trzymanym przez anioły. Ocalała część wisi na ścianie w pomieszczeniu, w którym sprzedaje się materiały informacyjne.

Mniejszy portal znajduje się w nawie południowej kościoła. Zasłynął w 1940 roku, kiedy niemiecki profesor Dagobert Frey ukradł z okuć drzwi XII-wieczną kołatkę. Miała ona formę głowy lwa, w której paszczy mieściła się głowa człowieka – symbol grzechu. Podobno była jedną z dziewięciu takich w Europie.

Drugą atrakcją romańską we wnętrzu są freski z XIII wieku. Niezwykle rzadkie w Polsce malowidła romańskie zachowały się tylko w kilku kościołach w Polsce. Te w Czerwińsku znajdują się na końcu południowej nawy (przeniesiono je tu w 1951 roku). Czytelne są dziś tylko niektóre z nich. W najwyżej umieszczonych medalionach zawarto program stworzenia świata razem z historią pierwszych ludzi oraz ich wygnaniem z raju.