Prośba Księdza Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Studnia w Płocku

Czcigodni Księża, wprowadzone w połowie marca ograniczenia wywołane pandemią koronawirusa spowodowały zamknięcie, restauracji, hoteli i innych instytucji publicznych.

Studnia.jpg

Wszystkie te restrykcje – w obecnej sytuacji absolutnie zrozumiałe – dotyczyły także MCEW Studnia i negatywnie odbiły się na naszej (i nie tylko naszej) sytuacji finansowej. W ostatnich tygodniach Dom dla Gości stoi pusty. Odwołano też rezerwacje, które mieliśmy w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. Zdecydowana większość grup zrezygnowała z prowadzenia rekolekcji. Nasze przychody spadły niemal o 75 %. Tymczasem w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do wypłacania pensji naszym pracownikom (którzy utrzymują swoje rodziny) i regulowania rachunków. Częściowe zniesienie ograniczeń pozwoliło otworzyć także MCEW Studnia, co jednak poprawia naszą sytuację tylko w niewielkim stopniu.

Zdaję sobie sprawę, że sami jesteście w trudnej sytuacji, niemniej ośmielam się prosić Was o pomoc w potrzebie. Myślę nie tylko o „Studni”, ale także o naszych pracownikach, których nie chcemy pozostawiać bez środków do życia.

Czerwiec jest miesiącem, w którym obchodzimy rocznice święceń kapłańskich. Wielu z nas spotyka się przy tej okazji na modlitwie i wspólnych posiłkach. MCEW Studnia chętnie pomoże w organizacji takich spotkań: dysponujemy kaplicą, możemy przygotować kolacje, proponując miejsce, menu i obsługę. Jesteśmy gotowi organizować także inne przyjęcia, spotkania i wydarzenia okolicznościowe.

Nie ukrywam, że korzystanie z naszych usług i polecanie nas innym będzie dużą pomocą dla funkcjonowania naszego domu w obecnej sytuacji.

Będziemy wdzięczni za podjęcie współpracy z nami.
Z szacunkiem

Kontakt:
recepcja@studnia.co
501 648 484 lub 603 600 862

ks. Krzysztof Ruciński
Dyrektor MCEW Studnia w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę