Przy czterech parafiach w diecezji płockiej odbędzie się szczepienie przeciw Covid-19

Z inicjatywy wojewody mazowieckiego w niedzielę 1 sierpnia br. przy czterech parafiach w diecezji płockiej odbędzie się szczepienie przeciw Covid-19. Chętni otrzymają jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson.

Vaccination 6508792 640

W niedzielę 1 sierpnia z inicjatywy wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła szczepienia odbędą się przy czterech parafiach w diecezji płockiej: Gozdowo, Łopacin, Klukowo i Staroźreby. Z parafiami kontaktował się pełnomocnik wojewody. Chętni muszą mieć ze sobą dowód osobisty.

- 1 sierpnia we wspólnocie parafialnej będziemy obchodzić 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, sprawowana będzie Msza św. za Ojczyznę i w intencji pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Gutkowa. Szczepienie przeciw Covid-19 odbędzie się w sąsiedztwie parafii, na parkingu przy kościele, w godzinach 8.00-15.00. Przekazałem tę informację wiernym w ramach ogłoszeń parafialnych, odpowiednie ogłoszenie zostało też powieszone przy kościele - przekazał ks. kan. Ryszard Berk, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Łopacinie.

Szczepienie przy parafiach daje możliwość przyjęcia jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson: - Szczepienie będzie miało charakter dobrowolny, dla osób chętnych. Nikogo nie można do niego zmuszać, choćby dlatego, że nie wiemy, czy i jakie skutki zdrowotne może przynieść szczepionka w przyszłości. Naukowcy i lekarze przekonują nas jednak we wszystkich mediach, że jedynie szczepienie może zapobiec poważnym zachorowaniom na Covid-19 – zaznaczyła Elżbieta Grzybowska, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Dodaje, że należy w tym przypadku postąpić zgodnie ze swoim sumieniem, w duchu braterstwa i solidarności społecznej, pamiętając o tych wszystkich, którzy zachorowali na Covid albo na niego zmarli: - Warto pomyśleć nie tylko o sobie, ale także o innych, zwłaszcza poszkodowanych w czasie pandemii – podkreśliła rzecznik.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę