Przyjęcie posług w Wyższym Seminarium Duchownym

O tym, aby w dążeniu do kapłaństwa być jednoznacznym i wystrzegać się faryzeizmu, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 31 marca br. do kleryków Wyższego Seminarium Duchownego. Podczas Mszy św. w kaplicy Dobrego Pasterza udzielił im posług lektoratu i akolitatu. Wspólnie modlono się w obecności relikwii bł. Męczenników z Pariacoto.

Poslugi_2019.jpg

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w intencji kleryków przyjmujących posługi. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że alumni doszli do tego momentu. Pogratulował im, że już teraz mogą służyć innym poprzez proklamację słowa Bożego oraz zanoszenie Pana Jezusa tym, którzy Go potrzebują.

- Bądźcie dobrymi i wiernymi sługami, bo dzisiaj takich potrzebuje Kościół. Posługi, które przyjmujecie, to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty seminaryjnej i naszego Kościoła lokalnego. To spełnienie słów Jezusa „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”.  Dzisiaj Kościół potwierdza, że jesteście na właściwej drodze. Postarajcie się jak najlepiej przejść przez całą formację seminaryjną – zwrócił się do kleryków. 

Przytoczył też przykład młodej kobiety z diecezji płockiej, która zrezygnowała z dobrze płatnej pracy w korporacji i wstąpiła do zakonu klauzurowego wizytek. Jej niewierzący szef najpierw zaproponował je awans, ale potem stwierdził, że „z takim powołaniem nie będzie konkurował”. Na pożegnanie podarował jej ryngraf z Matką Bożą.

Hierarcha zwrócił uwagę na konieczność „jednoznaczności życia duchowego”, polecił wystrzegać się wieloznaczności, faryzeizmu: - Ostatecznie wybierzcie Chrystusa – konkludował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

W czasie Mszy św. bp Milewski udzielił posługi lektoratu czterem klerykom III roku, a posługi akolitatu czterem klerykom IV roku i jednemu klerykowi V roku. Lektorzy są odtąd uprawnieni do czytania słowa Bożego podczas Mszy św., a akolici będą m.in. wspomagać diakonów i kapłanów w wypełnianiu czynności liturgicznych; będą też nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej.

Fotorelacja @wsdplock

Za udzielenie posług podziękował Marcin Siemiątkowski, alumn IV roku. Wyraził wdzięczność wszystkim którzy doprowadzili kleryków do przyjęcia posług.

Alumni przygotowali się do tego wydarzenia podczas trzydniowych rekolekcji, które wygłosił dla nich o. Łukasz Brachaczek OFM Conv. z Krakowa. Przekazał także wspólnocie seminaryjnej relikwie bł. Męczenników z Pariacoto w Peru: o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, którzy ponieśli śmierć męczeńską 9 sierpnia 1991 r., zamordowani przez terrorystów Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak”.

Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje 35 kleryków, w tym 11 na roku pierwszym, propedeutycznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę