Rada Ruchów i Stowarzyszeń wzięła udział w procesie synodalnym

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej zaangażowała się w diecezjalne prace przed synodem o synodalności. Podczas jesiennego spotkania w Opactwie Pobendyktyńskim w Płocku jej członkowie dyskutowali nad wybranymi zagadnieniami z zakresu synodalności m.in. współodpowiedzialnością, dialogiem i słuchaniem w Kościele.

95B01772 ABF4 4F2C 851E 23127DF63F9D

Spotkanie w Opactwie rozpoczęło się omówieniem istoty synodu o synodalności. Ks. dr. Wojciech Kućko, koordynator procesu synodalnego w diecezji, wyjaśnił czemu ma służyć proces synodalny w Kościele katolickim: - Synodalność i słuchanie, to sposób istnienia i działania Kościoła. Synod nakazuje pójść razem. Synod nie jest jednak parlamentem. Podczas prac synodalnych trzeba strzec się pokus rozmawiania o sprawach partykularnych - podkreślił teolog. 

Następnie uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z nich pracowała nad odpowiedziami na konkretną grupę pytań presynodalnych. Przedstawiciele grup m.in. zwrócili uwagę na potrzebę postawy „długomyślności” w kontekście planowania celów Kościoła lokalnego, z uwzględnieniem problemu zmniejszającej się liczby powołań.

- Potrzeba wypracowania czytelnej strategii Kościoła, skierowanej zarówno do osób żywo uczestniczących w życiu religijnym, jak i z niego wyłączonych. Świeccy powinni być włączani w proces definiowania celów Kościoła lokalnego. Potrzeba nowego podejścia i umiejętności dostosowania do współczesnych czasów sprawdzonych wzorców działania, celów, metod działania, którymi Kościół posługuje się od wieków. Konieczne jest stawianie pytań dotyczących problemów współczesnego Kościoła, w tym problemu zmniejszającej się liczby uczniów uczęszczających na katechezę - konkludowali uczestnicy dyskusji.

Zwrócili też uwagę na potrzebę poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji spotkań z młodymi ludźmi, a także szukania drogi dotarcia do osób, które nie żyją na co dzień sprawami Kościoła, są od niego daleko lub uczestniczą sporadycznie w obrzędach liturgicznych, traktując jej jako formę kultywowania tradycji, nie zaś akt żywej wiary.

- Istnieje potrzeba znalezienia drogi dotarcia do współczesnego człowieka, często „krzykliwego”, posługującego się komunikacją obrazkową, tak aby z jednej strony go usłyszeć i wysłuchać, a z drugiej spróbować do niego dotrzeć z własnym przekazem – przekazali członkowie ruchów diecezjalnych.

Uczestnicy diecezjalnej debaty zwrócili też uwagę na brak umiejętności i chęci słuchania wśród wiernych, trudności w słuchaniu osób o innych poglądach, nastawienie, że „z Nazaretu nie może być nic dobrego”, a także natłok informacji, uniemożliwiający wychwycenie istoty przekazu. Natomiast kobiety przyznały, że mają wrażenie, iż ich głos jest w Kościele mniej słyszany, że „waży” mniej niż głos mężczyzn.

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej była pierwszym gremium, które włączyło się w proces synodalny w diecezji płockiej. W jej spotkaniu uczestniczył biskup płocki Piotr Libera.

W diecezji płockiej oficjalne otwarcie etapu diecezjalnego synodu o synodalności, zwołanego przez papieża Franciszka, nastąpi 7 listopada w bazylice katedralnej płockiej.