Rekolekcje kapłańskie w MCEW "Studnia" w Płocku

Ksi_dz.jpg

W dniach 7 – 9 lutego 2022 r. w Domu rekolekcyjnym „Studnia” w Płocku odbędą się trzydniowe rekolekcje kapłańskie. Poprowadzi je o. Wojciech Jędrzejewski – dominikanin i rekolekcjonista z Łodzi.
Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek 7 lutego o godz. 10:00, zakończenie w środę 9 lutego obiadem. Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby. Po zakończeniu rekolekcji każdy ksiądz otrzyma zaświadczenie o odprawionych rekolekcjach (do kurii i do szkoły).
Koszt pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym wyżywieniem – 400 zł, w pokoju dwuosobowym – 320 zł.
Inna opcja skorzystania z rekolekcji:
bez noclegu, z posiłkami – 250 zł
Zgłoszenia na rekolekcje: dom@studnia-rekolekcje.pl nr. tel. 603 600 862 (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 21:00).


Program rekolekcji kapłańskich
Poniedziałek – 7 lutego
09:00 – 09:45 Rejestracja w recepcji MCEW „STUDNIA” (w holu na parterze)
10:00 – 11:30 Wprowadzenie. Konferencja I i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
12:00 Msza święta z modlitwą południową
13:00 Obiad
15:30 – 17:00 Konferencja II i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
17:40 Nieszpory ze Słowem
18:00 Kolacja
19:00 Droga Krzyżowa. Wprowadzenie do modlitwy porannej


Wtorek – 8 lutego
07:00 Jutrznia i modlitwa osobista
08:00 Śniadanie
09:30 – 11:00 Konferencja III i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
12:00 Msza święta z modlitwą południową
13:00 Obiad
15:30 – 17:00 Konferencja IV i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Czas na spowiedź
17:40 Nieszpory ze Słowem
18:00 Kolacja
19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec. Wprowadzenie do modlitwy porannej


Środa – 9 lutego
07:00 Jutrznia i modlitwa osobista
08:00 Śniadanie
09:30 – 11:00 Konferencja V i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
11:30 Msza święta z modlitwą południową
12:45 Obiad i zakończenie rekolekcji


ks. Krzysztof Ruciński
Dyrektor MCEW „Studnia” w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę