Rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Bańskiej Wyżnej

Około 400 osób bierze udział w rekolekcjach letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej, jakie odbywają się w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego. W gronie uczestników jest 50 młodych osób: - Młodzi ludzie są jeszcze do „odzyskania” przez Kościół, o ile będą mieli wsparcie w rodzinie – uważa ks. Jacek Gołębiowski, odpowiedzialny za Laboratorium Wiary – młodzieżową wspólnotę Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

RRN

Rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej oraz jej wspólnoty młodzieżowej – Laboratorium Wiary, rozpoczęły się w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego 3 lipca, a potrwają do 11 lipca 2021 r. Bierze w nich udział około 400 osób (także kilkuosobowe rodziny), w tym 50 dzieci i 50 osób młodych. Do diecezjan płockich dołączyła 10-osobowa grupa z diecezji łomżyńskiej i 20-osobowa z archidiecezji warmińskiej.

Grupą dorosłych zajmują się księża: ks. kan. dr Cezary Siemiński, moderator diecezjalny RRN (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem) i ks. kan. Sławomir Kowalski, wice moderator diecezjalny (proboszcz parafii Świętej Rodziny w Mławie). Natomiast za grupę Laboratorium Wiary odpowiada ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku. Stroną duchową rekolekcji zajęli się kapłani, natomiast stroną organizacyjną osoby świeckie.

W programie każdego dnia jest codzienna medytacja, Eucharystia, konferencja duchowa, grupka dzielenia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski.

Tematem głównym rekolekcji jest pokora, ponadto każdy dzień ma osobny temat m.in. „Pokora – bieg po ostatnie miejsce”, „Pycha – śmiertelny wróg życia wewnętrznego” czy „Walka duchowa”: - Pokora i pycha, to dwie siostry. Pokora, to życie w prawdzie w Bogu, sobie, drugim człowieku i świecie - interpretuje ks. Jacek Gołębiowski.

Dodaje, że uczestnicy rekolekcji zastanawiają się, kim są wobec wymienionych osób: - Czy jestem Bożym wojownikiem, czyli kimś, kto podejmuje walkę duchową i rozeznaje ducha: Ducha Świętego, ducha ludzkiego i złego ducha? – zastanawia się wraz z uczestnikami duszpasterz. Uważa, że młodzież chętnie słucha konferencji na ten temat. Młodych ludzi Kościół może jeszcze „odzyskać”, o ile będą oni mieli wsparcie w rodzinie.

Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich oparte są na duchowości wydarzenia i łasce chwili; chodzi o to, aby jej nie zmarnować. Wydarzenia, osoby, sytuacje, to mowa Pana Boga do ludzi, stąd odbywa się wiele wędrówek po górach. Uczestnicy rekolekcji byli m.in. w Ludźmierzu, Dolinie Chochołowskiej, na Krzeptówkach i w Bachledówce.