Rekolekcje Rycerzy Świętego Jana Pawła II (4-6 marca 2022 r.)

„Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego” (Dz. 699) - Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła  II będzie  przeżywał w dniach od 4 do 6 marca 2022 roku  w Płocku swoje Rycerskie Rekolekcje Wielkopostne.

Jp2-mozaika.jpg

Na rekolekcje przybędzie kilkuset Braci Rycerzy na czele z Generałem Zakonu oraz Prowincjałem Prowincji Polskiej. Rekolekcje odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku a poprowadzi je ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Miejsce spotkania jest nieprzypadkowe  - to właśnie stąd wyszła Iskra, która ma przygotować świat na powtórne przyjście Zbawiciela. Aby ta Iskra nie zgasła, potrzebna jest wspólna modlitwa, modlitwa pod przewodnictwem naszych kapłanów. Dlatego to podczas Drogi Krzyżowej, która rozpocznie się w sobotę, 5 marca o godz. 15.00 pod gmachem płockiego Seminarium Duchownego, a zakończy się w płockiej katedrze, będziemy polecać naszych kapłanów, sprawę nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich.  

Rekolekcje odbywać się będą w czasie szczególnym  - gdy nasze oczy i serca zwrócone są w stronę Ukrainy. Będziemy o tym pamiętać także przy rozważaniach wspomnianej Drogi Krzyżowej. Niech każdy czuje się na nią zaproszony!

Właśnie na Ukrainie działa jedna z pięciu prowincji Zakonu, a blisko 100 braci zrzeszonych jest w siedmiu chorągwiach – w tym najbardziej wysuniętej na wschód chorągwi w Pioniersku koło Mariupola.  Oprócz ciągłej pomocy materialnej dla naszych Braci, właśnie z Płocka, od Pana Jezusa Miłosiernego w rozlegnie się błaganie o pokój dla Ukrainy, o pokój dla świata! Oby Bóg Miłosierny wysłuchał nasze błagania! Vivat Iesus! Totus Tuus!

Br. Janusz Paczkowski
Rycerz Matki Bożej Zwycięskiej z Kamionka
Prowincjał Prowincji Polskiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę