Relikwie św. José Sanchéz del Río w Szkołach Katolickich w Płocku

Relikwie pierwszego stopnia św. José Sanchéz del Río – patrona Światowych Dni Młodzieży w Panamie, gościły w Szkołach Katolickich w Płocku. W czasie wizyty relikwii dzieci i młodzieży uczestniczyły w Mszy św., słuchały konferencji oraz spotkały się z lekarzem – wolontariuszem z Madagaskaru.

_w._jose.jpg

Do płockiej szkoły przyjechały relikwie pierwszego stopnia (z kości) św. José Sanchéz del Río (1913-1918) - męczennika meksykańskiego, znanego z filmu „Cristiada”, który jest patronem Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Od pięciu lat relikwie te peregrynują po Polsce, odwiedzając różne miejsca, w tym szkoły.

W programie spotkania dzieci i młodzieży ze Szkół Katolickich ze Świętym w znaku relikwii znalazła się wspólna Msza św.: - Powinieneś się zapytać, co możesz dać swojej rodzinie, szkole, koleżankom i kolegom, Kościołowi. Nie można całego życia przesiedzieć na ławce rezerwowych i oceniać z boku, jak grają inni. Nie ma lepszego świadectwa od służby – przekonywał ks. Bartosz Szostak, sekretarz bp. Mirosława Milewskiego.

Natomiast ks. Jacek Prusiński, prefekt Szkół Katolickich, inicjator spotkania ze Świętym w jego relikwiach, odniósł się do postawy nastoletniego męczennika: - Ten młody święty, wasz rówieśnik, przekonuje nas, że można wierzyć do końca i wiarę zachować. Jego wiara była prosta i szczera. Nawet gdy cierpiał, nie wyparł się Jezusa – zaakcentował wychowawca.

Uczniowie spotkali się również z Adamem Godlewskim – płockim lekarzem, który kilka lat temu był wolontariuszem na Madagaskarze. Powiedział m.in. o tym, że pobyt na biednej wyspie, gdzie brakuje wygód, nauczył go, że do szczęścia nie potrzeba człowiekowi zbyt wiele. Zachęcał także młodych ludzi, aby na wzór św. José, stawali się świadkami Chrystusa.

Uczniowie płockich szkół wcześniej przygotowali się do przyjęcia relikwii oglądając film „Cristiada”. Natomiast w dniu nawiedzenia otrzymali broszury i obrazki ze Świętym. Razem z nimi w modlitwie przy relikwiach towarzyszyli im nauczyciele i wychowawcy.

Św. José Sanchéz del Río (1913-1928) był jednym z uczestników Powstania Cristeros w Meksyku. Było to powstanie katolików w latach 1926-1929, którzy zbrojnie sprzeciwili się restrykcjom rządu prezydenta Plutarch Eliasa Callesa. Wprowadzając antykościelne ustawy (tzw. Prawa Callesa) zabronił on m.in. publicznych nabożeństw, konfiskował kościelne nieruchomości, zakazał święceń kapłańskich, pozbawił księży prawa wyborczego, zabronił nosić sutanny. W Powstaniu Cristeros zginęło około 90 tys. osób.

Beatyfikowany w 2005 r. przez papieża Benedykta XVI i kanonizowany w 2016 r. przez papieża Franciszka José Sanchéz del Río był jednym z uczestników tego powstania. Czternastolatek zmarł z okrzykiem „Viva Christo Rey!” - „Niech żyje Chrystus Król!” na ustach. Przed śmiercią poddano go torturom, zmuszając do wyrzeczenia się wiary. José Sanchéz stał się jednym z głównych bohaterów filmu „Cristiada”, który wyreżyserował Dean Wright.

14 maja 2017 r. ogłoszono go patronem Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę