„Rodzinna Akademia Kultury” dla młodzieży szkolnej i dorosłych

„Rodzinna Akademia Kultury - bliżej sztuki” - taki tytuł noszą warsztaty artystyczne, które prowadzi Fundacja „Tak dla Rodziny” z Glinojecka: - Zależy nam na rozwoju artystycznym uczestników, ale także budowaniu więzi rodzinnych i społecznych – mówi Aldona Wiśniewska, wiceprezes fundacji.

Tak Dla Rodziny (1)

Projekt pod nazwą „Rodzinna Akademia Kultury – bliżej sztuki” przygotowała Fundacja „Tak dla rodziny” z Glinojecka w diecezji płockiej, prowadzona przez Aldonę i Artura Wiśniewskich.

W programie są warsztaty audiowizualne, plastyczne i muzyczne, a także spotkania z twórcami, wyjazdy do instytucji kultury i koncerty. Spotkania rozpoczęły się w okresie wakacyjnym, więc chętnie korzystają z nich dzieci i młodzież, będą trwały przez dwa lata. Mają charakter otwarty, więc wciąż można do nich dołączyć.

Spotkania z uczestnikami, którymi obecnie są uczniowie szkół gminnych (mogą to być także dorośli, seniorzy czy członkinie Kół Gospodyń Wiejskich) odbywają się w Strzegowie, Dąbrowie koło Mławy i Niedzborzu, przy życzliwym wsparciu miejscowych parafii, a także Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie.

- Realizując tak szeroko zakrojony projekt edukacyjny kontynuujemy misję Fundacji „Tak dla rodziny”. Chcemy ułatwić lokalnej społeczności kontakt ze sztuką wyższą, ale w programie mamy również spotkania z twórcami ludowymi. Zależy nam, aby podczas spotkań ze sztuką jednocześnie budować więzi społeczne i rodzinne - mówi Aldona Wiśniewska, wiceprezes fundacji. 

Partnerami projektu na rzecz rodziny w społeczności lokalnej są: Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie koło Mławy i Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu, a także parafie w Strzegowie, Niedzborzu i Dąbrowie k. Mławy.

Projekt dofinansowano go ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Fundacji Promocji Kultury.

Szczegóły dotyczące udziału w warsztatach znajdują się na fanpejdżu Fundacji „Tak dla rodziny” i stronie www.takdlarodziny.pl.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę