Rostkowskie Hawaje z KSM za nami!

W sobotę 22 sierpnia, w Rostkowie zgromadzili się KSMowicze z całej diecezji, by wspólnie modlić się i uczyć w jaki sposób rozszerzać swoją działalność w Stowarzyszeniu. W spotkaniu udział wzięła młodzież z Płocka, Płońska, Sońska, Strzegowa, Przewodowa oraz Gruduska.

Z-ksm-na-hawaje.jpg

Uczestnicy spotkania zebrali się w sobotni poranek, aby rozpocząć go konferencją pod hasłem: „Jak radzić sobie ze stresem?”. Tuż po wspólnej konferencji rozpoczęły się warsztaty z podziałem na dwie grupy: młodszą oraz starszą. Przez cały dzień uczestnicy debatowali na takie tematy: “Jak napisać konspekt spotkania?”; “Jak z KSM-em wyjechać na Hawaje?”; „Jak zostać pilotem KSM-owego samolotu?” oraz “Organizacja wydarzeń ponadoddziałowych”.

Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na przygotowanie do Mszy Świętej oraz samą Eucharystię. Wcześniej, uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą napisania poprawnej modlitwy wiernych oraz komentarzy pasujących do liturgii.

W trakcie sobotniego kazania asystent KSM DP ks. Michał Fordubiński wypowiedział takie słowa: „Dziś czcimy NMP, nazywamy Ją Królową. Jest piękna, niesamowita, po prostu Królowa. Spójrzcie na Maryję w tym ołtarzu, Maryja trzyma na rękach małego Jezusa. Maryja jest bardzo młoda ale już ma na głowie koronę i jednocześnie ogrom odpowiedzialności. Maryja wiedziała co jest zawarte, w tym wszystkim na co się godziła w chwili Zwiastowania. Jezus jest Królem, a Matka Króla to zawsze Królowa.”

Następnie ks. Michał mówił o istocie służby: „Jeśli chcecie być ludźmi, których innych inni szanują, ta musicie być tymi, którzy potrafią służyć. Cieszę się, że jesteście w KSM i chcecie służyć. Młodzież dziś często lubi zaznaczać swoje miejsce w świecie wyzywającym ubiorem czy nieodpowiednim zachowaniem. Nie zaznaczajcie swojego miejsca w świecie, ale służcie. Służyć to wasza droga.”

Na zakończenie kazania Ksiądz Asystent polecił uczestnikom: „Zwróćcie się do Maryi z pytaniem jak służyć i być pokornym jak Ona. Niech Matka Boża tego wszystkiego nas uczy”.

Tuż po Eucharystii odbyła się gra terenowa. W trosce o potrzebę wychowania patriotycznego gra terenowa miała patriotyczną fabułę, a jej ostatnim punktem była wystawa historyczna w Dworze w Chojnowie.

Wieczorem odbyło się wspólne ognisko, a zaraz po nim jeden z ważniejszych punktów spotkania – adoracja Najświętszego Sakramentu.
Niedzielny poranek rozpoczęła jutrznia, a tuż po niej odbyło się wspólne śniadanie. Następnie uczestnicy zaprezentowali pracę, którą wykonali w grupach, podczas warsztatów. Po podsumowaniu wydarzenia, uczestnicy spotkali się na ostatnim, jednocześnie najważniejszy punkcie dnia, czyli wspólnej Mszy Świętej.

Następnie uczestnicy wrócili do domów.


Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę